Tarihçe

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi (İKÇÜ – İ.F.F), 13.08.2012 tarihinde kabul edilen ve 10.09.2012 tarihinde 28407 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. 1 Nisan 2013 tarihinde fakültenin kurucu dekanlığına Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Saffet KÖSE atanmıştır. Takip eden süreç içinde tüm anabilim dallarına yeterli sayıda öğretim üyeleri alımına gidilmiştir. Fakültemiz; 2014-2015 öğretim yılında 140 öğrencisi, 14 öğretim üyesi ve 7 araştırma görevlisiyle eğitim öğretime başlamıştır. 

07.04.2018 tarihinde Prof. Dr. Saffet KÖSE hocamızın üniversitemize rektör olması münasebetiyle vekil olarak devam ettirdiği dekanlığımıza 12.02.2019 tarihinde atanan ve halen dekanımız olan  Prof. Dr. Sıddık KORKMAZ hocamızla beraber 5 Profesör Doktor, 11 Doçent Doktor, 17 Doktor Öğretim Üyesi, 4 Öğretim Görevlisi ve 19 Araştırma Görevlisi ve 8 idari personeliyle kayıtlı 870 öğrencimize eğitim hizmeti vermekteyiz.

Menüyü Kapat