Tarihçe

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi (İKÇÜ – İ.F.F), 13.08.2012 tarihinde kabul edilen ve 10.09.2012 tarihinde 28407 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. 1 Nisan 2013 tarihinde fakültenin kurucu dekanlığına Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Saffet KÖSE atanmıştır. Takip eden süreç içinde tüm anabilim dallarına yeterli sayıda öğretim üyeleri alımına gidilmiştir. 2014-2015 öğretim yılında 140 öğrencisiyle lisans eğitimine başlayacak olan fakültemiz, 14 öğretim üyesi ve 7 araştırma görevlisiyle hizmet vermeye devam etmektedir. 


Başa Dön