Dr. Öğr. Üyesi Safinaz Asri

Pozisyon ve Görev Bilgileri


 • Din Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Öğrenim Bilgileri


 • Doktora Ankara Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - Din Eğitimi A.B.D.
 • Lisansüstü Süleyman Demirel Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - Felsefe ve Din Bilimleri A.B.D.
 • Üniversite ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ-İLAHİYAT FAKÜLTESİ - İLAHİYAT

Akademik Özgeçmiş


 • ASRİ SAFİNAZ,İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Diyanet İşleri Başkanlığı Taşra Teşkilatı Din Hizmetlerine Bakışı, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2007, 81 106
 • ASRİ SAFİNAZ,Kur’an ve Tefsir Öğretiminde Gelenek ve Batılılaşmanın İzleri: Osmanlı Medrese ve Darülfünunları, Muhafazakar Düşünce, 2005, 121 140
 • ASRİ SAFİNAZ, Türkiye de Eğitim Politikaları, Türkiye'de Eğitim Politikalarının Aktörleri, ISBN:978-605-320-079-6, S:77 108, Nobel, 2015
 • Diyanet İşleri Başkanlığı Hizmet Öncesi ve Hizmet İçi eğitim Kurslarının Değerlendirilmesi, Yürütücü, BAP, Yürütücü
 • Teoriden Uygulamaya Avrupa da Okul Öncesi Din Eğitimi, Yürütücü, BAP, Yürütücü
 • Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
 • Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
 • Din Eğitiminde Motivasyon ve Verimlilik, Editör,
 • Din Eğitiminde Motivasyon ve Verimlilik Sempozyumu, Editör,
 • Din Eğitiminde Motivasyon ve Verimlilik, Editör,
 • Din Eğitiminde Motivasyon ve Verimlilik Sempozyumu, Editör,
 • Sözleşmeli İmam-Hatiplere Yönelik Mesleğe Hazırlık Programının Değerlendirilmesi, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 30.6.2017
 • Sözleşmeli İmam-Hatiplere Yönelik Mesleğe Hazırlık Programının Değerlendirilmesi, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 30.6.2017
 • Diyanet İşleri Başkanlığı Hafızlık Eğitim Programı Amaçlarının Gerçekleşme Düzeyi, SAMET YAĞCI, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinde 7E öğrenme modelinin kullanımı, SELMA ALTIN, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Diyanet İşleri Başkanlığı Hafızlık Eğitim Programı Amaçlarının Gerçekleşme Düzeyi, SAMET YAĞCI, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinde 7E öğrenme modelinin kullanımı, SELMA ALTIN, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Öğreticilere göre Diyanet İşleri Başkanlığı 4-6 yaş grubu Kur'an kursları (İzmir ili örneği), SAMET YAĞCI, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Öğreticilere göre Diyanet İşleri Başkanlığı 4-6 yaş grubu Kur'an kursları (İzmir ili örneği), SAMET YAĞCI, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • SAĞLIK BAKANLIĞI-Bolu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Din Hizmetleri Uzmanı, Tam Zamanlı, 1.1.1998 - 1.1.2014
 • DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI, Din Hizmetleri Uzmanı, Tam Zamanlı, 1.1.2005 - 1.1.2014

Dersler

Menüyü Kapat