Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Gedik

Pozisyon ve Görev Bilgileri


 • Öğretim Üyesi

Öğrenim Bilgileri


 • Doktora Ege Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - Tarih (Yeniçağ Tarihi)
 • Lisansüstü Dokuz Eylül Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - İslam Tarihi ve Sanatları
 • Üniversite Dokuz Eylül Üniversitesi-İlahiyat Fakültesi - İlahiyat

Akademik Özgeçmiş


 • GEDİK AHMET,II NO’xxlu Şer’xxiyye Siciline Göre Bergama Eğitim Kurumları, Mîzânü’xxl-Hak İslâmi İlimler Dergisi, 2019, 63 75
 • GEDİK AHMET,TÜRK KÜLTÜRÜNÜN CEZAYİRDE ETKİLERİ (CEZAYİR ŞEHRİ ÖRNEĞİ), Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2014, 1, 9 24
 • GEDİK AHMET,1175 İSPANYOLLARIN CEZAYİR SALDIRISI HAKKINDA RİSALE (HOCA MUSTAFA ŞEMSİ), DOKUZ EYLÜL İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2014, 1, 25 52
 • GEDİK AHMET,GENÇLİK VE BAĞIMLILIK,ULUSLARARASI HZ. PEYGAMBER VE GENÇLİK SORUNLARI ÇALIŞTAYI,05.10.2019 06.10.2019, KONYA, TÜRKİYE, 01.12.2019
 • GEDİK AHMET,OSMANLI DEVLETİNDEN GÜNÜMÜZE CEZAYİR’xxDE VAKIFLARIN EĞİTİM SİSTEMİ VE DİN EĞİTİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ,ULUSLARARASI İSLAM EĞİTİMİ KONGRESİ,27.04.2018 28.04.2018, İSTANBUL, TÜRKİYE, 03.09.2018
 • GEDİK AHMET, Müslümanların Engizisyonu-2, İbn Sahnûn, ISBN:978-605-2339-36-7, S:188 190, Mana Yayınları, 2020
 • GEDİK AHMET, Müslümanların Engizisyonu - 2, Hezarfen Ahmet Çelebi, ISBN:978-605-2339-36-7, S:311 313, Mana Yayınları, 2020
 • GEDİK AHMET, Müslümanların Engizisyonu-1, Lisânüddîn İbnü’xxl-Hatîb, ISBN:9786052339282, S:220 227, Mana, 2019
 • Türk-İslam Kültürünün Kuzey Afrika’Ya Açılan Kapısı: Tunus, Yürütücü, BAP, Yürütücü, (29,000.00),20.10.2018
 • Teoriden Uygulamaya Avrupa da Okul Öncesi Din Eğitimi, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (41000),29.12.2017
 • İmam Hatip Okullarının Niteliği, Sorunları ve Çözüm Önerileri, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (30.000),27.12.2017
 • Uzakları Yakın Eden İki Kavram: Türk Kültürü Ve Tasavvuf (Mağrib Kitaplığı Oluşturulması Projesi), Yürütücü, BAP, Yürütücü, (42.509,0 ),30.12.2015
 • Pamukkale Üniversitesiİlahiyat Fakültesi Dergisi
 • Mîzânü’l-Hak: İslami İlimler Dergisi, Yardımcı editör,
 • Mîzânü’l-hak İslami İlimler Dergisi, Yardımcı editör,
 • Engelsiz Dünya Kongresi, Editör,
 • Engelli Dünya Kongresi, Editör,
 • Engelsiz Dünya Kongresi, Editör,
 • DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI, İmam-Hatip, Tam Zamanlı, 1.1.2003 - 1.1.2014
 • DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI, Müezzin, Tam Zamanlı,
 • Bölüm Başkanı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, 30.6.2014-14.2.2019
 • Dekan Yardımcısı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, 30.6.2014-14.2.2019

Araştırma Alanları

 • İlahiyat Temel Alanı
 • İlahiyat

Dersler

Menüyü Kapat