Doç. Dr. Maksut Çetin

Pozisyon ve Görev Bilgileri


 • Öğretim Üyesi

Öğrenim Bilgileri


 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Temel İslam Bilimleri
 • Doktora Atatürk Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - Temel İslam A.B.D.
 • Lisansüstü Atatürk Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - Temel İslam A.B.D.
 • Üniversite Atatürk Üniversitesi-İlahiyat Fakültesi - İlahiyat

Akademik Özgeçmiş


 • ÇETİN MAKSUT,İmam Ebû Hanîfe’nin Siyaset Anlayışı Ve Siyasî Tutumu, IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, 2019, 25 37
 • ÇETİN MAKSUT,AHLAK-ADALET BAĞLAMINDA HZ. MUHAMMED ÖRNEĞİ, SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL, 2019, 5, 3527 3536
 • İslam Mezheplerinde Yönetimin Gerekliliği Meselesi, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2016, 205-238
 • ÇETİN MAKSUT,EL-FARK BEYNE'L-FIRAK ADLI KİTABIN MUKAD, Ekev Akademi Dergisi, 2015, 19, 369 376
 • ÇETİN MAKSUT,SAİD NURSİ'NİN SİYASET ANLAYIŞI, Ekev Akademi Dergisi, 2015, 19, 95 120
 • ÇETİN MAKSUT,MU'TEZİLE'NİN SİYASET ANLAYIŞI, EKEV AKADEMİ DERGİSİ, 2014, 18, 347 374
 • ÇETİN MAKSUT,MU’TEZİLE’NİN ADALET ANLAYIŞI VE SOSYO-POLİTİK NEDENLERİ, Ekev Akademi Dergisi, 2013, 395 420
 • ÇETİN MAKSUT,MU'TEZİLE'NİN ADALET ANLAYIŞI VE SOSYO-POLİTİK NEDENLERİ, ekev akademi dergisi, 2013, 17, 395 420
 • ÇETİN MAKSUT,İNSAN VE MEDENİYETİN GELECEĞİ: İSLAMİ BİR PERSPEKTİF, Turkish Studies, 11, 185 198
 • ÇETİN MAKSUT,İSLAM’DA İBADET-ADALET İLİŞKİSİ,Uluslararası Multidispliner Akademik Çalışmalar Sempozyumu ( ISMAS), International Symposium on Multidisplinary Academic Studies (ISMAS),02.02.2018 04.02.2018, Antalya, TÜRKİYE, 08.06.2018
 • ÇETİN MAKSUT,Hz . PEYGAMBER’İN ÇEVRE ANLAYIŞI,3. Uluslararası Çevre ve Ahlak Sempozyumu,04.11.2016 06.11.2016, Alanya/Antalya, TÜRKİYE, 06.12.2016
 • ÇETİN MAKSUT, İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ, ISBN:978-625-7738-04-0, İLÂHİYÂT, 2020
 • ÇETİN MAKSUT, İSLAM’DA ADALET (ONTOLOJİK ve BEŞERÎ YANSIMALARI), ISBN:978-605-80281-1-1, İlâhiyât, 2019
 • ÇETİN MAKSUT, Kavramlardan EsaslaraİSLAM İNANCI, İMAN - HAYAT (AMEL) İLİŞKİSİ, ISBN:978-605-69609-4-9, S:26 38, ilâhiyât, 2019
 • ÇETİN MAKSUT, İSLAM’DA DİN-SİYASET İLİŞKİSİ, ISBN:978-605-288-288-, GECE AKADEMİ, 2018
 • ÇETİN MAKSUT, TARİHTEN İZLER İLKÇAĞLARDAN MODERN DÖNEME, İSLAM’DA İBADET-AHLAK İLİŞKİSİ, ISBN:978-605-7501-09-7, S:71 85, BERİKAN YAYINEVİ, 2018
 • ÇETİN MAKSUT, GÜNÜMÜ KELAM PROBLEMLERİ, IRKÇILIK, ISBN:978-605-5146-65-8, S:454 460, EKİN YAYINLARI, 2017
 • FATİŞ EMRULLAH, BUHRANDAN BURHANA GÜNÜMÜZ KELAM PROBLEMLERİ, FİZİK ÖTESİ ÂLEM (MELEKLERİN İRADE VE MASUMİYETİ), ISBN:978-605-5146-65-8, S:295 305, Ekin yayınları, 2017
 • ÇETİN MAKSUT, SİYASÎ VE İTİKADÎ MEZHEPLER, ISBN:978-605-66871-0-5, YAZİGEN Yayıncılık, 2016
 • SİYASÎ VE İTİKADÎ MEZHEPLER, ISBN:978-60566871-0-5, S:1-245, YAZİGEN YAYINCILIK, 2016
 • (2020), (İSLAM’DA ADALET (ONTOLOJİK ve BEŞERÎ YANSIMALARI))
 • 39, (2020), (AHLAK-ADALET BAĞLAMINDA HZ. MUHAMMED ÖRNEĞİ)
 • (2020), (İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ)
 • Ahmet Zerruk ve Fikirlerinin Tasavvuf Kültürüne Tesirleri Mağrib Kitaplığı Oluşturma Projesi , Yürütücü, BAP, Yürütücü, (44500),30.12.2015
 • Uzakları Yakın Eden İki Kavram Türk Kültürü ve Tasavvuf Mağrib Kitaplığı Oluşturma Projesi , Yürütücü, BAP, Yürütücü, (42500),30.12.2015
 • Mizanu’l-Hak:İslami İlimler Dergisi
 • Mizanu’l-Hak:İslami İlimler Dergisi
 • ZEYDİLİK VE SELEFİLİK ARASINDA İBNÜ’L-VEZİR, Editör,
 • İzmir Yöresinde Aleviler ve Temsilcileri, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 27.12.2019
 • ALTINOLUK DERGİSİ ÜZERİNDENTEMEL DİNİ TARTIŞMALAR, HATİCE AÇIKEL, Tamamlanmış
 • Anarşizm ve hâricîlik "Hâricîliğin imamet anlayışının anarşizm felsefesiyle mukayesesi", MEHMET ÇELİK, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • İmamiyye Şia'sında nübüvvet-imamet ilişkisi, ASUMAN ARDA, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Tarihî Süreçte İmamiyye-Nusayrîlik İlişkisi, MUHAMMED YASİN ÖZCAN, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Ebü'l-Hasan el-Eş'arî'nin Siyaset Anlayışı, TAHSİN YILDIRIM, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • FAS İSLAMİ HAREKETLERİ ”TEVHİD VE ISLAH HAREKETİ” ÖRNEĞİ, TAHSİN YILDIRIM, Tamamlanmış
 • İZMİR-KARABAĞLAR HALİDE EDİP ADIVAR İMAM HATİP ORTAOKUL , MÜDÜR YARDIMCISI, Tam Zamanlı, 1.1.2012 - 1.1.2013
 • İZMİR-KARABAĞLAR HALİDE EDİP ADIVAR İLKÖĞRETİM OKULU, MÜDÜR, Tam Zamanlı, 1.1.2011 - 1.1.2012
 • İZMİR-KARABAĞLAR HALİDE EDİP ADIVAR İLKÖĞRETİM OKULU, MÜDÜR YARDICISI, Tam Zamanlı, 1.1.2010 - 1.1.2011
 • İZMİR-KARABAĞLAR ŞEHİT KOMANDO ER FATİH ÖZCAN İLKÖĞRETİM OKULU, MÜDÜR YARDIMCISI, Tam Zamanlı, 1.1.2008 - 1.1.2009
 • İZMİR-KONAK KONAK KAHRAMANLAR MUSTAFA ÖĞÜTVEREN İLKÖĞRETİM OKULU , MÜDÜR VEKİLİ, Tam Zamanlı, 1.1.2007 - 1.1.2008
 • İZMİR-TORBALI TORBALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ, MÜDÜR YARDIMCISI, Tam Zamanlı, 1.1.2006 - 1.1.2007
 • İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA İSTİKLAL İLKÖĞRETİM OKULU, MÜDÜR YARDIMCILIĞI, Tam Zamanlı, 1.1.2002 - 1.1.2003
 • TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ/İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ, 3.3.2016-8.3.2017
 • ANABİLİM DALI BAŞKANI, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ/İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ, 1.4.2014-8.3.2017

Araştırma Alanları

 • İlahiyat Temel Alanı
 • İlahiyat

Dersler

Menüyü Kapat