Dr. Öğr. Üyesi İzzet Marangozoğlu

Pozisyon ve Görev Bilgileri


 • Öğretim Üyesi

Öğrenim Bilgileri


 • Doktora Necmettin Erbakan Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Lisansüstü Selçuk Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - Temel İslam A.B.D.
 • Üniversite Selçuk Üniversitesi-İlahiyat Fakültesi - İlahiyat

Akademik Özgeçmiş


 • MARANGOZOĞLU İZZET,KÂFİYECİ’NİN ŞERHU’L-İ‘RÂB ‘AN KAV‘İDİ’L-İ‘RÂB ADLI ESERİ ÜZERİNE BAZI MÜLÂHAZALAR, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2020, 7, 171 206
 • MARANGOZOĞLU İZZET,KUR’ÂN-I KERÎM’DE KAT‘ ÜSLUBU: LÜGAVÎ BİR ÜSLUP OLARAK TÂBİ‘-METBÛ‘ UYUMSUZLUĞU, Dokuz Eylül Ünivesitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2019, 155 186
 • MARANGOZOĞLU İZZET,FÂDIL SÂLİH ES-SÂMERRÂÎ'NİN BEYÂNÎ TEFSİR ANLAYIŞI, BOZOK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2016, 10, 185 214
 • MARANGOZOĞLU İZZET,BEYÂNÎ TEFSİRİN DOĞUŞU VE GELİŞİMİ, MÎZÂNÜ'L-HAK İSLAMİ İLİMLER DERGİSİ, 2016, 2, 11 39
 • MARANGOZOĞLU İZZET,İBN HÂLEVEYH İN HAYATI İLMÎ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ, MİZANÜ’L-HAK: İSLAMİ İLİMLER DERGİSİ, 2015, 1, 41 58
 • MARANGOZOĞLU İZZET,ZAĞLÛL EN-NECCÂR'’IN “KADİYYETU’L-İ‘CÂZİ’L-İLMÎ Lİ’L-KUR’ÂNİ’L-KERÎM VE DAVÂBİTU’T-TE‘ÂMULİ MA‘AH” (“KUR’ÂN-I KERİM’İN İLMÎ İ‘CÂZ İLKESİ VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ”) ADLI KİTABI, Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2014, 38, 203 208
 • MARANGOZOĞLU İZZET,MAHMUT KISA’NIN “KISA AÇIKLAMALI KUR’AN-I KERİM MEÂLİ” İSİMLİ ESERİNİN ANALİZİ, MARİFE DERGİSİ, 2010, 1, 427 437
 • MARANGOZOĞLU İZZET,YÛSUF SURESİNDE NİDÂ ÜSLÛBUNUN SÖZLÜ BİR İLETİŞİM ARACI OLARAK MANAYA ETKİSİ,ULUSLARASI KUR'AN VE DİL İLİMLERİ SEMPOZYUMU,18-19.12.2020, BİNGÖL, TÜRKİYE, 2020
 • MARANGOZOĞLU İZZET,İSLAM ÖNCESİ ARAP EDEBİYATINDA MİTOLOJİK ANLATI,ULUSLARARASI MİTOLOJİ SEMPOZYUMU,02.05.2019 05.05.2019
 • MARANGOZOĞLU İZZET, BEYÂNÎ TEFSİR METODU FÂDIL SÂLİH ES-SÂMERRÂÎ ÖRNEĞİ, ISBN:9786257268837, GECE KİTAPLIĞI, 2020
 • MARANGOZOĞLU İZZET, SELÂHADDÎN EYYÛBÎ VE DÖNEMİ, KÂDÎ EL-FÂDIL’IN EDEBÎ KİŞİLİĞİ, ISBN:9786052816783, S:581 603, HİPERYAYIN, 2019
 • ALKHALAF ALABDULLA RAMI,ALKHLIF ALSALH SAJED,MARANGOZOĞLU İZZET, MİFTÂHUL-BELÂĞA YENİ YÖNTEM VE FARKLI BİR SUNUMLA ARAPÇA BELAGAT, ISBN:9786052452929, SENABEL, 2018
 • 12, (2020), (KÂFİYECİ’NİN ŞERHU’L-İ‘RÂB ‘AN KAV‘İDİ’L-İ‘RÂB ADLI ESERİ ÜZERİNE BAZI MÜLÂHAZALAR)
 • 22, (01.07.2018 00:00), (Beyânî Tefsirin Doğuşu ve Gelişimi)
 • 48, (07.12.2018 00:00), (İbn Hâleveyh’in Hayatı, İlmî Kişiliği ve Eserleri)
 • 8, (01.09.2017 00:00), (Fâdıl Sâlih es-Sâmerrâî'nin Beyânî Tefsir Anlayışı)
 • “Tevhid ve Islah Hareketi” Örneğinde Fas İslâmî Hareketlerin Araştırılması, Yürütücü, 2018-YÖNP-İSİF-0001 , BAP, Yürütücü, (18.750,00),6.9.2019
 • TÜRKİYE DİN EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2018
 • İSLAM HUKUKU ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2018
 • Mîzânü’l-Hak: İslami İlimler Dergisi, 2017
 • TÜRKİYE DİN EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2017
 • İSLAM HUKUKU ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2017
 • Mîzânü’l-Hak: İslami İlimler Dergisi, 2017
 • İSLAM HUKUKU ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2017
 • TÜRKİYE DİN EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2016
 • Mîzânü’l-Hak: İslami İlimler Dergisi, 2016
 • TÜRKİYE DİN EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2016
 • İSLAM HUKUKU ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2015
 • İbnu'ş-Şecerî ve el-Emâlî adlı eserinin belâgat açısından incelenmesi, HÜSEYİN ERSÖNMEZ, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Hadîd Sûresi'nin lügat ve belâgat açısından tahlili, BİLGE ÖZDEMİR, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Arap Edebiyatında Tarih Öykücülüğü Ali Tantavi Örneği, MUHAMMED EKREM ÇAVUŞ, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Ahmed b. İmâd el-Hanefî el-Ayıntâbî'nin el-Hamdiyye Adlı Eserinin Tahkiki, FERİDUN YILDIRIM, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Kuran'da Düşünme Anlamında Kullanılan Kelimelerin Filolojik Tahlili, ELİF OKUR, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Sekkâkî'nin Sarftaki Metodu, SHABAN CHARIF, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • TAKDİR,2010
 • TAKDİR,2010
 • TEŞEKKÜR,2009
 • TEŞEKKÜR,2009
 • TEŞEKKÜR,2008
 • TEŞEKKÜR,2008
 • TEŞEKKÜR,2008
 • TEŞEKKÜR,2008
 • AYLIKLA ÖDÜLLENDİRME,2006
 • AYLIKLA ÖDÜLLENDİRME,2006
 • KARATAY CEMİL KELEŞOĞLU ANADOLU LİSESİ, MÜDÜR YARDIMCISI, Tam Zamanlı, 1.1.2004 - 1.1.2014
 • CİHANBEYLİ YENİCEOBA LİSESİ, ÖĞRETMEN, Tam Zamanlı, 1.1.2004 - 1.1.2004
 • KARATAY CEMİL KELEŞOĞLU ANADOLU LİSESİ, MÜDÜR YARDIMCISI, Tam Zamanlı, 1.1.2004 - 1.1.2014
 • CİHANBEYLİ YENİCEOBA LİSESİ, ÖĞRETMEN, Tam Zamanlı, 1.1.2004 - 1.1.2004
 • HASSA İMAM HATİP LİSESİ, MÜDÜR YARDIMCISI, Tam Zamanlı, 1.1.2000 - 1.1.2004
 • HASSA İMAM HATİP LİSESİ, MÜDÜR YARDIMCISI, Tam Zamanlı, 1.1.2000 - 1.1.2004
 • HASSA İMAM HATİP LİSESİ, ÖĞRETMEN, Tam Zamanlı, 1.1.1998 - 1.1.2000
 • HASSA İMAM HATİP LİSESİ, ÖĞRETMEN, Tam Zamanlı, 1.1.1998 - 1.1.2000
 • CİHANBEYLİ YENİCEOBA LİSESİ, ÖĞRETMEN, Tam Zamanlı,
 • HASSA İMAM HATİP LİSESİ, MÜDÜR YARDIMCISI, Tam Zamanlı,
 • KARATAY CEMİL KELEŞOĞLU ANADOLU LİSESİ, MÜDÜR YARDIMCISI, Tam Zamanlı,
 • HASSA İMAM HATİP LİSESİ, ÖĞRETMEN, Tam Zamanlı,
 • Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı Başkanlığı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, 9.1.2019-7.7.2020
 • Fakülte Muafiyet, İntibak ve Yatay-Dikey Geçiş Komisyon Üyeliği, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, 23.10.2017
 • Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcılığı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, 29.9.2017-15.2.2021
 • Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, 30.4.2017
 • Fakülte Kurul Üyeliği, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, 30.4.2017
 • Konferans, Hz. Peygamber'in Birlik ve Beraberliğe Verdiği Önem, Konuşmacı, Menemen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, 2016
 • Konferans, SORUMLULUK BİLİNCİ VE ÎSÂR, Konuşmacı, İzmir Menemen Türkelli Taş Camii Demir Yatılı Kuran Kursu , 2016
 • Sosyal veya Sportif Faaliyet, Turab Expo Türk-Arap İşadamları İkili Görüşme Organizasyonu, Katılımcı, Çeşme-İzmir, 2015
 • Panel, Din ve Samimiyet, Konuşmacı, İzmir Bornova Koleji, 2014
 • Konferans, Arapça Öğretiminde Okuma Anlama Becerisi, Konuşmacı, Menemen Anadolu İmam Hatip Lisesi, 2014

Araştırma Alanları

 • İlahiyat
 • <<İ̇slami İ̇limler>>

Dersler

Ders Kodu Ders Adı
Menüyü Kapat