Doç. Dr. Mehmet Dirik

Pozisyon ve Görev Bilgileri


 • İslami İlimler Fakültesi Dekan Yardımcısı
 • İslam Hukuku Anabilim Dalı Başkanı
 • Öğretim Üyesi

Öğrenim Bilgileri


 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-İlahiyat
 • Doktora DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ-SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
 • Lisansüstü DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
 • Üniversite DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ-SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Akademik Özgeçmiş


 • ORUÇ MUHAMMED FERRUH, DİRİK MEHMET,Hanefîlerde Örf-Maslahat-İstihsan İlişkisi (Serahsî Örneği), Pamukkale Üniversitesi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2020, 7, 1092 1119
 • DİRİK MEHMET,SEÇİMLİK BİR HAK OLARAK BULÛĞ MUHAYYERLİĞİ, PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİS, 2019, 6, 61 96
 • DİRİK MEHMET,İslam Hukuku Açısından Kürtaj, TUDEAR, 2018, 73 96
 • DİRİK MEHMET,Ebû Hanîfe’nin İctihad Metoduna İstihsan, Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2018, 5, 180 204
 • DİRİK MEHMET,Kıyasın İslâm Ceza Hukukunda Kullanım İmkânı, İSLAM HUKUKU ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2016, 111 145
 • DİRİK MEHMET,İslâm Aile Hukukuna Göre Evlenmede Eşler Arasında Denklik, İSLAM HUKUKU ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2015, 229 262
 • DİRİK MEHMET,İslâm Aile Hukukunda Kocanın Nafaka Mükellefiyetini Düşüren Haller, İSLAM HUKUKU ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2015, 135 159
 • DİRİK MEHMET,Hırsızlık Suçunda Koruma Alanı Şartı (Hırz) Kavramı, DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2015, 127 175
 • DİRİK MEHMET,İslam Fıkhında Ceninin Yaşama Hakkını Koruyan Düzenlemeler, İSLAM HUKUKU ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2013, 45 62
 • DİRİK MEHMET,İslam Hukukunda Cenin Öldürme Suçunun Cezası, BİLİMNAME, 2013, 187 213
 • DİRİK MEHMET,İslam Hukukunda Ceninin Malvarlığı Hakları, İSLAM HUKUKU ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2012, 211 235
 • DİRİK MEHMET, İslam Hukuku II, Giriş, ISBN:978-605-9498-70-8, S:15 28, Lisans Yayıncılık, 2019
 • ATALAY Arif, İslam İbadet Esasları, Namaz ve Namazın Fazileti, ISBN:978-605-9498-27-2, S:388 436, LİSANS YAYINCILIK, 2018
 • DİRİK MEHMET, İslam Hukukunda Rehin, ISBN:978-605-9174-32-9, Tibyan Yayıncılık, 2016
 • DİRİK MEHMET, Tûfi ye Göre İslam Hukuk Metodolojisinde Maslahat, ISBN:978-605-4638-11-6, Tibyan Yayıncılık, 2012
 • Mîzânü’l-Hak: İslami İlimler Dergisi, Editör,
 • İslam Hukuku I, Editör,
 • İslam Hukuku II, Editör,
 • Cinsiyetin had suçlarına etkisi, RABİA OKUTAN, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Şeyh Alâuddîn el-Ohinî'nin Celâu'l-ayn adlı eserinin tahkiki, RIDVAN SELETLİ, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • İslam hukukuna göre kürtaj ile ilgili görüşlerin ve delillerin değerlendirilmesi: Bosna örneği, NURGÜL ÖZEN, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Kadın erkek eşitliği problemi ve bunun fıkhi düşünceye yansıması, AYŞENUR SAYLAM, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • İslam Hukuku açısından nikâhın erkeğe yüklediği sorumluluklar, SABRİYE ÜRESİN, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • İslâm Hukukunda simsarlık, NUMAN GÜLTEKİN, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Hanefilerde senedi örf olan istihsan, İBRAHİM DEMİRCAN, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Islam Hukuku açısından son dönem hilafet tartışmaları (Seyyid Bey, Senhurî ve Mevdûdî örneği), SERACETTİN ERAYDIN, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • İslâm Hukukunda nikâh akdi ve şartın nikâh akdine etkisi, ESAT YILMAZ, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Zâhirî mezhebine göre hırsızlık haddinin teşekkülü, EYÜP ÖZTÜRK, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmen, Tam Zamanlı, 1.1.1995 - 1.1.2013
 • Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmen, Tam Zamanlı,

Araştırma Alanları

 • İlahiyat Temel Alanı

Dersler

Menüyü Kapat