Dr. Öğr. Üyesi Hatice Merve Çalışkan Başer

Pozisyon ve Görev Bilgileri


 • Öğretim Üyesi

Öğrenim Bilgileri


 • Doktora ANKARA ÜNİVERSİTESİ-SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
 • Lisansüstü Ankara Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı
 • Üniversite Ankara Üniversitesi-İlahiyat Fakültesi
 • Üniversite ANKARA ÜNİVERSİTESİ-İLAHİYAT FAKÜLTESİ
 • Üniversite ANKARA ÜNİVERSİTESİ-İLAHİYAT FAKÜLTESİ
 • Üniversite ANKARA ÜNİVERSİTESİ-İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Akademik Özgeçmiş


 • ÇALIŞKAN BAŞER HATİCE MERVE,TARİH-OLAY-BAĞLAM BÜTÜNLÜĞÜNDE C-H-L KÖKÜNÜN ANLAMSAL SERÜVENİ, Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 2020, 245 267
 • ÇALIŞKAN BAŞER HATİCE MERVE,Bir Ömür Nasıl Yaşanır-Hayatta Doğru Seçimler İçin Öneriler, Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 2019, 210 212
 • ÇALIŞKAN BAŞER HATİCE MERVE,İmam Mâtürîdî’nin İzdüşümü, Mîzânü’l Hak, 2019, 319 320
 • ÇALIŞKAN BAŞER HATİCE MERVE,Adnan Demircan, Cahiliye Arapları, Mîzânü'l-Hak, 2017
 • ÇALIŞKAN BAŞER HATİCE MERVE,Kur’an’a Bakış, Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 2016, 116 119
 • ÇALIŞKAN BAŞER HATİCE MERVE,Muhammed Abduh ve Klasik İslam Modernizmindeki Yeri, MUHAFAZAKÂR DÜŞÜNCE, 2016, 109 119
 • ÇALIŞKAN BAŞER HATİCE MERVE,C-h-l Kökü Bağlamında Üç Ayetin İncelenmesi: 6/En’âm 54, 16/Nahl 119 ve 4/Nisâ 17, Mîzânü’l-Hak Dergisi
 • ÇALIŞKAN HATİCE MERVE,KUR ÂN I HAKÎM VE MEÂL İ KERÎM E YÖNELTİLEN BAZI ELEŞTİRİLER VE CEVAPLARI,Vefatının 50. Yılında Hasan Basri Çantay,19.09.2014 21.09.2014, TÜRKİYE
 • ÇALIŞKAN HATİCE MERVE,MEKKİ SURELERDE KUR AN İSİMLERİNİN KUR AN I ANLAMAYA KATKISI,Malatya’da BİLSAM Kurtuba Akademi tarafından düzenlenen “Sosyal Bilimler Ulusal Öğrenci Sempozyumu 2”,27.03.2015 28.03.2015, TÜRKİYE
 • ÇALIŞKAN HATİCE MERVE,Mekki Sureler Bağlamında Allah Sevgisinin Karakter Eğitimine Etkisi,Kütahya’da İlmi Etüdler Derneği (İLEM), Dumlupınar Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi’,14.05.2015 17.03.2015, TÜRKİYE
 • (2020), (KUR ÂN I HAKÎM VE MEÂL İ KERÎM E YÖNELTİLEN BAZI ELEŞTİRİLER VE CEVAPLARI)
 • (2020), (Muhammed Abduh ve Klasik İslam Modernizmindeki Yeri)
 • Dini Araştırmalar, 2020
 • Balıkesir İlahiyat Dergisi, 2020
 • Mîzânül'l-Hak, 2020
 • Ankara Üniversitesi Öğretmenlik Sertifikası (Pedagojik Formasyon), İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 18.6.2012
Menüyü Kapat