Arş. Gör. Dr. İsmail Erken

Pozisyon ve Görev Bilgileri


  • Araştırma Görevlisi

Öğrenim Bilgileri


  • Doktora Dokuz Eylül Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - Temel İslam Bilimleri A.B.D.
  • Master DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ - TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
  • Üniversite DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ-İLAHİYAT FAKÜLTESİ
  • Üniversite DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Akademik Özgeçmiş


  • ERKEN İSMAİL,Kurtubî Tefsiri’nde Lafız-Anlam İlişkileri, Mizanü'l-Hak: İslami İlimler Dergisi, 2021
  • ERKEN İSMAİL,Ahmed Rumî Akhisarî Saruhanî ve Semaî Müennesler Adlı Risalesi, Mizanü'l-Hak: İslami İlimler Dergisi, 2017, 135 150
  • ERKEN İSMAİL,İBRAHİM b. MUHAMMED el-YALVACÎ ve “RİSALE fî İHBÂRbi-ELLEZΔ, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2016, 155 180
  • ERKEN İSMAİL,Dürcü’d-Dürer’in Abdülkâhir el-Cürcânî’ye Nisbeti ve Delâilü’l-İ’câz ile Mukayesesi, Tüdear, 2016, 73 85
  • MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, DKAB Öğretmeni/Meslek Dersleri Öğr., Tam Zamanlı, 1.1.2007 - 1.1.2013

Dersler

Ders Kodu Ders Adı
Menüyü Kapat