Dr. Öğr. Üyesi Coşkun Baba

Pozisyon ve Görev Bilgileri


 • Öğretim Üyesi

Öğrenim Bilgileri


 • Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENST - FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
 • Master DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
 • Üniversite DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ - İLAHİYAT

Akademik Özgeçmiş


 • BABA COŞKUN,HADİSLERDE BEŞ TÜMELE GÖRE TANIM ÖRNEKLERİ, Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2020, 7, 1074 1091
 • BABA COŞKUN,DİL VE MANTIK İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME, Eskiyeni, 2020, 95 106
 • AYDIN CÜNEYD,ÇOŞTU KAMİL,BABA COŞKUN,ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ KAYGI İLE HAYATTAKİ ANLAM DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi, 2020, 1, 73 106
 • BABA COŞKUN,DİNİ İLETİŞİMİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEYEN UNSURLARDAN BİRİ: HATİBİN GÜVENİLİR OLMAMASI, Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2020, 7, 234 248
 • BABA COŞKUN,RETORİK VE MANTIK İLİŞKİSİ, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2019, 9, 247 260
 • BABA COŞKUN,RETORİKTE ETHOSUN YERİ, Felsefe Dünyası, 2018, 203 219
 • BABA COŞKUN,TBMM 20. DÖNEM 1. YASAMA YILI GENEL KURUL TUTANAKLARI BAĞLAMINDA MANTIKTA ÖRNEKLERİYLE MANA YANLIŞLARI, bartın islami limler fakültesi dergisi, 2015, 4, 45 80
 • BABA COŞKUN, KUR’ÂN-I KERÎM’DE KIYAS ÖRNEKLERİ, ISBN:978-625-7714-96-9, Sonçağ Yayıncılık, 2021
 • BABA COŞKUN, MANTIK, Mantık ve Tarihçesi, ISBN:978-625-7825-28-3, S:11 52, Lisans Yayıncılık, 2021
 • BABA COŞKUN, AKIL KİTABI-1 Düşünce ve İnanç Bağlamında Akıl, Mantığın Nirengi Noktası Akıl, ISBN:978-625-7810-44-9, S:53 76, Ravza Yayınları, 2020
 • BABA COŞKUN, MECLİS TUTANAKLARININ MANTIKSAL AÇIDAN İNCELENMESİ, ISBN:978-605-281-673-8, Hiperyayın, 2019
 • BABA COŞKUN, RETORİĞİN İKNA GÜCÜ, ISBN:978-605-196-164-4, Çizgi Kitabevi, 2018
 • BABA COŞKUN, BİLGİDEN BECERİYE SINIRSIZ ÖĞRENME, Ethos Bağlamında Model İnsan: Hz. Muhammed, ISBN:978-605-82661-4-8, S:61 68, Sead, 2018
 • BABA COŞKUN, DOĞRU ÜZERİNE, Bilgi Bağlamında Doğruluk ve Mantık İlişkisi Üzerine, ISBN:978-605-9513-23-47, S:35 75, Elis, 2018
 • ”Akıl Kitabı - Düşünce ve İnanç Bağlamında Akıl”, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (25.000),15.12.2020
 • Ethos" Bağlamında Hz. Muhammed, Yürütücü, BAP, Yürütücü, (772,2),27.1.2019
 • Coşkun BABA, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ/İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ/FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/İSLAM FELSEFESİ ANABİLİM DALI/MANTIK BİLİM DALI, 11.5.2018
 • DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI, Din Hizmetleri Uzmanı, Tam Zamanlı, 1.1.2014 - 1.1.2014
 • DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI, İmam Hatip, Tam Zamanlı, 1.1.2004 - 1.1.2014
Menüyü Kapat