Dr. Öğr. Üyesi Bekir Emiroğlu

Pozisyon ve Görev Bilgileri


 • Din Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Öğrenim Bilgileri


 • Doktora DOKUZ EYLÜL ÜNİV.SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
 • Master ANKARA ÜNİVERSİTESİ - FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI (DİN PSİKOL
 • Üniversite DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Akademik Özgeçmiş


 • EMİROĞLU BEKİR,CONSTRUCTION OF SOCIAL IDENTITY AND RELIGION, Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 2020, 11, 92 117
 • EMİROĞLU BEKİR,Soğuk Savaş Sonrası Uluslararası İlişkilerde Dönüşen Tehdit Algısı veTürkiye - AB İlişkileri, Toplum Bilimleri, 2017, 11, 337 360
 • EMİROĞLU BEKİR,DEĞERLER EĞİTİMİNİN GENÇLERİN SAĞLIKLISOSYALLEŞMELERİNE ETKİSİ, International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 2017, 115 126
 • EMİROĞLU BEKİR,Avrupa Birliği nin Çokkültürlülük ile İmtihanı, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2016, 91 121
 • EMİROĞLU BEKİR,Avrupa Birliği Uyum Politikaları Entegrasyon mu Asimilasyon mu, Toplum Bilimleri Dergisi, 2016, 10, 101 116
 • EMİROĞLU BEKİR,SOSYAL KİMLİK İNŞASI VE DİN,3RD INTERNATIONAL SYMPOSIUM OFEDUCATION AND VALUES(3. Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu-ISOEVA),10.10.2019 13.10.2019, İSTANBUL, TÜRKİYE, 01.01.2020
 • EMİROĞLU BEKİR,SÖYLEMSEL BİR İNŞA OLARAK ORYANTALİZM,INTERNATIONAL CONGRESS OF EURASIAN SOCIAL SCIENCES (ICOESS),04.04.2018 07.04.2018, MUĞLA, TÜRKİYE, 07.04.2018
 • EMİROĞLU BEKİR,DEĞERLER EĞİTİMİNİN GENÇLERİN SAĞLIKLI SOSYALLEŞMELERİNE ETKİSİ,Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu,05.10.2017 08.10.2017, MUĞLA, TÜRKİYE, 05.10.2017
 • EMİROĞLU BEKİR,M Şemseddin Günaltay in Tplum Görüşleri ve Pozitivizm Materyalizm Eleştirisi,Uluslararası Erzincan Sempozyumu,28.09.2016 01.10.2016, ERZİNCAN, TÜRKİYE, 01.12.2016
 • EMİROĞLU BEKİR, CENGİZ ÇAĞDAŞ, Çağdaş Balkan Siyaseti, Yunanistan, ISBN:978-975-02-6769-7, S:87 104, Seçkin, 2021
 • EMİROĞLU BEKİR, Sosyal, Kültür ve Kimlik Boyutlarıyla Avrupa Birliği, AVRUPA’DA YÜKSELEN İSLAMOFOBİ: GÜNCEL ZORLUKLAR ve DİNAMİKLER, ISBN:978-625-7624-02-2, S:179 202, Astana, 2021
 • EMİROĞLU BEKİR, Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinde Dinin Rolü, ISBN:978-605-9503-80-8, ARAŞTIRMA, 2020
 • EMİROĞLU BEKİR, Bir Din Aydını Profili M Şemsettin Günaltay, M. Şemsettin Günaltay’in Din Eğitimi Görüşleri, ISBN:978-6059852388, S:189 200, Rağbet Yayınları, 2016
 • (2020), (Avrupa Birliği nin Çokkültürlülük ile İmtihanı)
 • (2020), (DEĞERLER EĞİTİMİNİN GENÇLERİN SAĞLIKLISOSYALLEŞMELERİNE ETKİSİ)
 • KARİYERİNİ KENDİN ÇİZ( GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK PROJELERİ DESTEK PROGRAMI 2018-1), Yürütücü, BAP, Yürütücü, (19000),22.1.2019
 • TRT Kent Radyo Hayata Dair Kuşağı Saat Kulesi, Türk Kültüründe Ramazan, 31.5.2017
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, Öğretim Görevlisi, Tam Zamanlı, 1.1.2010
 • Balıkesir/Ayvalık Küçükköy N.Komili İlköğretim Oku, Öğretmen, Tam Zamanlı, 1.1.2008 - 1.1.2010
 • İstanbul Şişli Talatpaşa İlköğretim Okulu, Öğretmen, Tam Zamanlı, 1.1.2006 - 1.1.2008
 • İstanbul Kağıthane Çağlayan İlköğretim Okulu, Öğretmen, Tam Zamanlı, 1.1.2004 - 1.1.2006
 • İstanbul Kağıthane Çağlayan İlköğretim Okulu, Stajyer Ogretm., Tam Zamanlı, 1.1.2003 - 1.1.2004
Menüyü Kapat