Doç. Dr. Murat Kayacan

Pozisyon ve Görev Bilgileri


 • Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcısı
 • Öğretim Üyesi
 • Kalite Birim Sorumlusu

Öğrenim Bilgileri


 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Temel İslam Bilimleri
 • Doktora SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER
 • Lisansüstü SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER
 • Üniversite SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT - BATI DİLLERİ VE EDEBİYATI

Akademik Özgeçmiş


 • KAYACAN MURAT,Nûrü’l-Beyân Kurâ’n-ı Kerîm Tefsîri’nin Türkçe Tercemesi, Umran, 2020, 56 59
 • KAYACAN MURAT,İbn `Aşûr ve Tefsiri, Umran, 2020, 74 76
 • KAYACAN MURAT,Kur’an’da ”Allah Bilir.” İfadesinin İzdüşümleri, Haksöz, 2020, 41 47
 • BALTACI ALİ,KAYACAN MURAT,Islamophobia in European Schools: A Multinational Phenomenological Research, ULUM, 2019, 2, 5 28
 • BALTACI ALİ,KAYACAN MURAT,Islamophobia in European Schools: A Multinational Phenomenological Research, ULUM, 2019, 2, 5 28
 • KAYACAN MURAT,Empathy, a Facility to Reduce Conflict Among Individuals and Societies, and the the Qurʾān, ULUM, 2019, 2, 211 221
 • BALTACI ALİ,KAYACAN MURAT,Islamophobia in European Schools: A Multinational Phenomenological Research, ULUM, 2019, 2, 5 28
 • KAYACAN MURAT,Kur’an’da İnşallah İfadesi, Haksöz, 2018, 59 61
 • KAYACAN MURAT,Siyasal Tefsirin Oluşum Süreci Adlı Eser Bağlamında Siyasal Tefsirin Serüveni, Din ve Bilim, 2018, 1, 38 43
 • KAYACAN MURAT,Kur'an'da (Allah'ın) İzniyle, Haksöz, 2017, 47 51
 • KAYACAN MURAT,Kur’an’da “Kulakları” Kelimesinin Geçtiği Ayetler, Haksöz, 2017, 74 77
 • KAYACAN MURAT,Kur’an’da Eziyet Kelimesinin Geçtiği Ayetler, Haksöz, 2017, 69 71
 • KAYACAN MURAT,Kur'an'a Mutezili Yaklaşım Kadi Abdülcebbar Örneği, Kur'ani Hayat, 2017, 108 112
 • KAYACAN MURAT,“Kur’an’da “Şüphesiz Allah Her Şeye Güç Yetirendir.’ İfadesi, Haksöz, 2017, 72 76
 • KAYACAN MURAT,İstişare Üzerine, Haksöz, 2017, 40 43
 • KAYACAN MURAT,İsmail Çalışkan’ın Tefsir Usûlü Adlı Eseri Bağlamında Usulü’t-Tefsir’i Yeniden Düşünmek, Tefsir Araştırmaları Dergisi, 2017, 1, 121 131
 • KAYACAN MURAT,Kur’an’da “Şüphesiz Allah Her Şeye Güç Yetirendir.’ İfadesi, Haksöz, 2017, 72 76
 • KAYACAN MURAT,Batı da Dinî Özgürlüklerin Seyri Amerika ve Fransa Örneği, Haksöz, 2016, 53 58
 • KAYACAN MURAT,M Reşid Rıza nın Vahdet Çabaları, Haksöz, 2016, 35 40
 • KAYACAN MURAT,Kur an ın Cem i Meselesi, Haksöz, 2016, 63 65
 • KAYACAN MURAT,Sırat ı Müstakim ve Sebilu r Reşad da Kur an ve Tefsir, Haksöz, 2016, 58 62
 • KAYACAN MURAT,Osmanlı da Tefsir İlmi, Haksöz, 2016, 64 68
 • KAYACAN MURAT,Hakikat-i Muhammediyye, Haksöz, 2016, 67 70
 • KAYACAN MURAT,Kâdî Abdülcebbâr ın Birtakım Kur anî Konulara Bakışı, Haksöz, 2016, 43 47
 • KAYACAN MURAT,Kâdî Abdülcebbâr ve Bazı Kur anî Meseleler, Umran, 2016, 76 80
 • KAYACAN MURAT,Menar Tefsirine Dair Değiniler, Umran, 2015, 28 33
 • KAYACAN MURAT,Hac Sonrası Mekke Günleri, Kur'ani Hayat, 2015, 131 137
 • KAYACAN MURAT,Herkes İçin Adalet Söyleminin Kur anî Temelleri, Tezkire, 2015, 169 186
 • AKTAŞ MEHMET NURULLAH,KAYACAN MURAT,Şark Medreselerinin İhya Teşebbüslerinde Muhammed Nurullah Seyda el Cezerî ve Usûlu tTefsir Adlı Risalesi, The Journal of Academic Social Science Studies, 2015, 4, 171 185
 • YAŞAR NAİF,KAYACAN MURAT,Taberî ve Fıkıh, The Journal of Academic Social Science Studies, 2015, 10, 321 321
 • KAYACAN MURAT,Kur an da Gayrimüslimlerle Diyalog İşbirliği ve Dostluk, Tezkire, 2015, 173 188
 • KAYACAN MURAT,Hac Yolunda Dokuz Gün, Kur'ani Hayat, 2014, 106 113
 • KAYACAN MURAT,Bir Hac Yolculuğu Hatıratı, Haksöz, 2014, 67 74
 • KAYACAN MURAT,Kur anî Perspektiften Kant Ahlakı, Eskiyeni, 2014, 37 52
 • KAYACAN MURAT,Risale i Nur da Hurufilik, Haksöz, 2014
 • KAYACAN MURAT,Türkiye deki İnsan Hakları Örgütlerinin Kur anî Referansları Hakemli dergide çeviri, Anemon, 2014, 2, 63 73
 • KAYACAN MURAT,The Basics of the Discourse Justice for Everybody in the Quran (çeviri), Birey ve Toplum, 2014, 4, 117 138
 • KAYACAN MURAT,Sosyal Bilimler Açısından Bil in mek ve Kur an, EskiYeni, 2013, 33 40
 • KAYACAN MURAT,Tefhimu l Kur an da Düşmanlık, Kurani Hayat, 2013, 5, 87 90
 • KAYACAN MURAT,Kur ân a Dönüş Hareketi ne Yöneltilen Eleştirilerin Değerlendirilmesi, Umran, 2013, 19, 58 61
 • KAYACAN MURAT,Kompleksli Siyer Okumaları Rahip Bahira Örneği, Umran, 2012, 18, 54 56
 • KAYACAN MURAT,Kur an Yolu nda Adalet Kavramı, Haksöz, 2012, 21, 71 76
 • KAYACAN MURAT,et Tefsiru l Hadis te Adalet Kavramı, Kurani Hayat, 2012, 4, 64 68
 • KAYACAN MURAT,Ali Şeriati ve Kur an, Nida, 2012, 64 69
 • KAYACAN MURAT,Sosyoloji ve Kur an ın Ortak İlgi Alanı Toplumsal Değişim ve Çöküş Yasaları, Milel ve Nihal, 2012, 9, 75 99
 • KAYACAN MURAT,Tefhimu l Kur an da Ahlak Kavramı, Kurani Hayat, 2011, 4, 75 80
 • KAYACAN MURAT,Fizilali l Kur an da Ahlak, Haksöz, 2011, 20, 65 69
 • KAYACAN MURAT,Fıtratla İlişkili Kavramlar ve Durumlar, Kurani Hayat, 2011, 2, 60 64
 • KAYACAN MURAT,Fizilali l Kur an da İman, Haksöz, 2011, 20, 46 51
 • KAYACAN MURAT,Fizilali l Kur an da İnsan Doğa İlişkisi, EskiYeni, 2011, 4, 81 87
 • KAYACAN MURAT,Kur an da İnsani Kardeşlik, Kurani Hayat, 2011, 2, 46 50
 • KAYACAN MURAT,Kur an ı Kerim in Anlatım Tarzı, Umran, 2010, 16, 50 53
 • KAYACAN MURAT,Kur an ı Anlama Üzerine Değiniler, Haksöz, 2010
 • KAYACAN MURAT,Peygamberlik Mührü, Haksöz, 2010
 • KAYACAN MURAT,Sağ cılık ve Sol culuk Kavramları ile Bu Kavramların Kur an Meallerindeki Kullanımları, Marife, 2010, 10, 291 306
 • KAYACAN MURAT,İbn Haldun un Tarihe ve Risalete Bakışı, Umran, 2009, 15, 44 47
 • KAYACAN MURAT,Özne Tarih Ve İnsan Üzerine, Umran, 2009, 15, 52 55
 • KAYACAN MURAT,Abd Kavramı, Haksöz, 2009
 • KAYACAN MURAT,Tarihselcilikten Gelenekselciliğe Mehmet Paçacı nın Serüveni, Haksöz, 2009
 • KAYACAN MURAT,Arab Bedevileri mi Yoksa Arapları mı Niteler, Umran, 2009, 15, 41 44
 • KAYACAN MURAT,Kur an Hz Peygamberi Nasıl Yönlendirdi, Umran, 2008, 14, 52 55
 • KAYACAN MURAT,Ramazan Müslüman Davetçiye Açılan Pencere, Umran, 2008, 14, 22 25
 • KAYACAN MURAT,Kur an da Geçen Kendinizi öldürün İfadesi Nasıl Anlaşılmalı, Haksöz, 2008
 • KAYACAN MURAT,Ali Şeriati nin Kur an Algısı, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2008, 10, 89 139
 • KAYACAN MURAT,Kur an da Hz İbrahim in Babasıyla İlişkileri, Fikir Dünyası, 2006, 100 107
 • KAYACAN MURAT,İbnu Teymiye ve Vahdet i Vücut Eleştirisi, Haksöz, 2006, 15 19
 • KAYACAN MURAT,Dünden Bugüne Siyaset Hukuk İlişkisi Hakemli dergide kitap değerlendirmesi, Tezkire, 2006, 234 245
 • KAYACAN MURAT,Seyyid Kutub un Batı yı Okuma Biçimi, Marife, 2006, 6, 217 246
 • KAYACAN MURAT,Felsefe ve Din Hakemli dergide kitap değerlendirmesi, Tezkire, 2006, 203 217
 • KAYACAN MURAT,Tefsir Akımları Karşısında Kur an Okurunun Konumu, Haksöz, 2005
 • KAYACAN MURAT,Melekler Sihir Öğretir mi, Haksöz, 2004
 • KAYACAN MURAT,Kur an da Peygamberlerin Baba Oğul İlişkileri, Haksöz, 2004
 • KAYACAN MURAT,Devlet ve Terör, Haksöz, 2003
 • KAYACAN MURAT,Şiddet Sorununa Habilce Bir Yaklaşım Cevdet Said Örneği, Haksöz, 2001
 • KAYACAN MURAT,Kur an Bilgisinin Amacı, Haksöz, 2001
 • KAYACAN MURAT,Çağdaş Arap Düşüncesinde Geleneğin Rasyonel Otantisitesi Muhammed Cabiri ve Hasan Hanefi Hakemli dergide çeviri, Tezkire, 2001, 39 60
 • KAYACAN MURAT,Davet Biçimi ve Nebevi Ahlak, Haksöz, 2000
 • KAYACAN MURAT,Kur an Kıssalarında Gerçeklik, Haksöz, 2000
 • KAYACAN MURAT,Azap Kimleri Kuşatır, Haksöz, 1999
 • KAYACAN MURAT,Kur an ı Kerim i Okuma Biçimleri, Haksöz, 1999
 • KAYACAN MURAT,Kur an da Kafirlerin Kurdukları Tuzaklar, Haksöz, 1999
 • KAYACAN MURAT,Kur an da Resulullah ın Konumu, İktibas, 1999, 36 43
 • KAYACAN MURAT,Kur an da Hıyanet Kavramı ve Güncel Yaklaşımlar, Haksöz, 1998
 • KAYACAN MURAT,Türk Müslümanlığı na İlişkin Bazı Değiniler, Haksöz, 1998
 • KAYACAN MURAT,Esatirü l Evvelin, İktibas, 1998, 19 20
 • KAYACAN MURAT,Kur an da Tartışma Adabı, Haksöz, 1997
 • KAYACAN MURAT,Kur an ın Anlaşılmasında Siyak ve Sibak ın Önemi, Haksöz, 1997
 • KAYACAN MURAT,Kur an da İnsan Gayb ilişkisi, Haksöz, 1996
 • KAYACAN MURAT,Cahiliyyenin Dünü Bugünü, Haksöz, 1996
 • KAYACAN MURAT,Kur an Tasvirlerinde Tecsim, Haksöz, 1996
 • KAYACAN MURAT,Emr i Bi l Maruf ve Nehy i Ani l Münker 1, Haksöz, 1994
 • KAYACAN MURAT,Emr i Bi l Maruf ve Nehy i Ani l Münker 2, Haksöz, 1994
 • KAYACAN MURAT,Musa ve Zorba Fir avn, Haksöz, 1993
 • KAYACAN MURAT,Muş’taki İslâmî Islah Çabaları: 2011-2020 Dönemi,II. Uluslararası Muş Sempozyumu,22.10.2020 23.10.2020, Muş, TÜRKİYE, 01.12.2020
 • KAYACAN MURAT,Tefsir Öğretiminde Paradigma Değişimi: Strateji, Yöntem ve Teknikler,Uluslararası Yüksek Din Öğretimi Sempozyumu,24.10.2019 25.10.2019, Malatya, TÜRKİYE, 01.12.2019
 • KAYACAN MURAT,Peygamber’in (S) Araçsallaştırılması veAşırı Yorum: Gülen Örneği,15 Temmuz Darbe Girişimi ve Türkiye - Uluslararası Sempozyumu,24.05.2017 26.05.2017, Muş, TÜRKİYE, 01.04.2018
 • KAYACAN MURAT,Peygamber’in (s) Araçsallaştırılması ve Aşırı Yorum: Gülen Örneği,Uluslararası 15 Temmuz Darbe Girişimi ve Türkiye Sempozyumu,24.05.2017 26.05.2017, Muş, TÜRKİYE, 20.05.2017
 • KAYACAN MURAT,Fî Zilâli l Kur an da Savaşın Emrinin Analizi,15. Edebiyat Günleri "Ortadoğu'yu Yazmak",07.05.2015 09.05.2015, Bursa, TÜRKİYE, 01.01.2016
 • KAYACAN MURAT,Dialogue Cooperation and Friendship in the Qur an,"Partnership, Friendship, Dialogue" (Symposium),20.06.2015 22.06.2015, Göttingen, ALMANYA, 03.10.2016
 • KAYACAN MURAT,Cumhuriyet Dönemi Medreselerinde Okutulan Tefsir Dersleri Üzerine Bir Form ve İçerik Değerlendirmesi,Medrese Geleneği ve Modernleşme Sürecinde Medreseler Sempozyumu,05.10.2012 07.10.2012, Muş, TÜRKİYE, 01.05.2013
 • KAYACAN MURAT,The Quranic References of the Human Rights Organizations in Turkey,Arap-Türk Kongresi (ATCOSS 2012),17.03.2012 19.03.2012, KAHİRE, MISIR, 01.02.2013
 • KAYACAN MURAT,Herkes için Adalet Söyleminin Kur anî Temelleri,Arab-Turkish Congress of Social Sciences (ATCOSS 2013),02.05.2013 04.05.2013, İstanbul, TÜRKİYE
 • KAYACAN MURAT,Kur’an’da ”Islah” ve Çağdaş Yorumları: Tefsîrü’l-Menâr Örneği,Çalıştay,23.11.2019 23.11.2019, İstanbul, TÜRKİYE
 • KAYACAN MURAT, Islah Çağdaş İslam Düşüncesinde Yenilenme ve Değişim, Kur’an’da “Islah” ve Çağdaş Yorumları:Tefsîrü’l-Menâr Örneği, ISBN:978-625-7800-14-3, S:101 163, İlem Yayınları, 2020
 • KAYACAN MURAT, İslam Düşüncesi Araştırmaları -II-, Tefsîrü’l-Menâr Bağlamında Islan Ekolünün Kur’an’ı Anlama ve Açıklama Yöntemi, ISBN:978-605-9503-83-9, S:217 244, Araştırma (Ankara Okulu) Yayınları, 2020
 • KAYACAN MURAT, Tefsir ve Toplumsal Sorunlar, Bir Özne Olarak İnsan Toplumsal Sorunları ve Kur’an Adlı Metnin Müzakeresi, ISBN:9786257738392, S:51-70, İLAHİYAT, 2020
 • KAYACAN MURAT, Kur’an’da Hz. Salih ve Semûd Toplumu, ISBN:978-625710532-3, S:124, Ekin Yayınları, 2020
 • KAYACAN MURAT, İz Bırakanlar, Türkiyeli Bir Müfessir: Elmalılı Hamdi Yazır, ISBN:9786055146832, Ekin, 2019
 • KAYACAN MURAT, 1980 Sonrası İslamcı Dergilerde Meseleler, Kavramlar ve İsimler, Kur’an’ın Aydınlığına Doğru Haksöz Dergisi, ISBN:978-605-389-347-9, S:329 368, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, 2019
 • SERİNSU AHMET NEDİM,KARATAŞ ALİ,DEMİRCİGİL BAYRAM,KARAALP CAHİT,KIRCA CELAL,ATMACA GÖKHAN,YÜCEL HASAN,TEBER HATİCE,ÇALIŞKAN İSMAİL,YÜKSEL MUHAMMED BAHAEDDİN,KAYACAN MURAT,ÖZTÜRK MUSTAFA,ŞENTÜRK MUSTAFA,KILIÇ SADIK,TAŞ SAKİN,AKSOY SONER,AŞBAY ŞAMİL, TEFSİRE ADANMIŞ BİR ÖMÜR İSMAİL CERRAHOĞLU, İSMAİL CERRAHOĞLU’NA GÖRE TEFSİR VE MÜFESSİRİN MEŞRUİYETİ, ISBN:978-605-7570-50-5, S:77 110, Fecr, 2019
 • KAYACAN MURAT, Tefsire Adanmış Bir Ömür İsmail Cerrahoğlu, İsmail Cerrahoğlu’nun Tâbiîn Dönemi Tefsiri ve İsrâiliyat Literatürüne Bakışının Analizi, ISBN:978-605-7570-50-5, S:171 191, Fecr, 2019
 • KAYACAN MURAT, Kur’an’da Allah, ISBN:9786055146627, Ekin, 2018
 • KAYACAN MURAT, Kur'an'da Peygamberlere Karşı Tavırlar ve Sonuçları, ISBN:9789758507184, Ekin, 2016
 • KAYACAN MURAT, Kur’an’da Hz Nuh’un Toplumsal Islah Çabaları, ISBN:9786055146252, Ekin, 2016
 • KAYACAN MURAT, Kur’an’ın Hz. Peygamber’i Eğitmesi, ISBN:9789758507443, Ekin, 2016
 • 3, (2020), (Kur’ân’dan Hareketle Doğal Âfetlerin ve Salgın Hastalıkların İlâhî Bir Ceza Olarak Nitelendirilmesi Sorunu)
 • European Citizenship, Araştırmacı, Avrupa Birliği Destekli Proje, Araştırmacı, (1463),18.12.2009
 • School Radio, Koordinatör Yardımcısı, Avrupa Birliği Destekli Proje, Koordinatör Yardımcısı, (13000),8.11.2008
 • Creating Multimedia Activities for Language Learning, Araştırmacı, Avrupa Birliği Destekli Proje, Araştırmacı, (1800),28.10.2007
 • Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2020
 • Marife, 2020
 • Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, 2018
 • Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, 2017
 • TEFSİR ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TADER, Editör, 1-209
 • İz Bırakanlar, Editör,
 • Anemon, Editör kurulu üyeliği,
 • Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Editör kurulu üyeliği,
 • Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Editör kurulu üyeliği,
 • Tübitak Sosyal Proje Semineri ve Atölye Çalışması, MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ, 18.2.2016
 • Tübitak için Araştırma Proje Önerisi Hazırlama ve Yürütme Uygulama Eğitimi, MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ, 22.4.2018
 • İngilizce Dersi Öğretim Programları Yöntem ve Teknikleri Semineri, MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ, 1.4.2011
 • Satranç Eğitimi Semineri, MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ, 1.10.2010
 • Comenius project visit, MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ, 18.12.2009
 • Creating Multimedia Activities for Language Learning, MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ, 28.10.2007
 • Peygamber Tasavvuru, MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ, 23.2.2014
 • ed-Devretu et-Tehiliyye el-Âlemiyye, MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ, 25.7.2010
 • 3rd Arab-Turkish Congress of Social Sciences, MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ, 4.4.2013
 • Rehberlik ve Danışma Hizmetleri, MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ, 11.9.1998
 • İntel Öğretmen Programı Temel Kursu, MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ, 18.5.2007
 • Web Tabanlı İçerik Geliştirme, MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ, 5.12.2008
 • Hızlı Okuma ve Anlama Teknikleri, MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ, 4.3.2009
 • Çevrimiçi İngilizce Formatörlük Kursu, MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ, 6.2.2009
 • Bilgisayar ve İnternet Kullanım Kursu, MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ, 21.3.2008
 • Pratik İngilizce Konuşma Yöntem ve Teknikleri Semineri, MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ, 29.6.2007
 • Eğitimde Drama Semineri, MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ, 9.5.2008
 • Özel Eğitim Semineri, MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ, 2.5.2008
 • Yerel Düzeyde Hizmetiçi Eğitim, MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ, 16.12.2005
 • Empathy and the Quran, MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ, 1.6.2013
 • Tübitak Bilgilendirme ve Eğitim Semineri, MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ, 19.12.2011
 • Dijital Çağda Yükseköğretimde Öğrenme ve Öğretme, MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ, 6.1.2019
 • Sivil Toplum-Akademi Çalıştayı, MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ, 23.7.2019
 • Akademisyenler ile STK’xxların Buluşması, MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ, 18.7.2019
 • Günümüz Tefsir Problemleri, MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ, 19.6.2019
 • Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi (PCM), MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ, 6.4.2019
 • 15 Temmuz Darbe Girişimi ve Türkiye Sempozyumu, MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ, 26.5.2017
 • İslamcılık Çalışmalarında Teori ve Yöntem Sorunu, MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ, 15.6.2019
 • Dijital Çağda Yükseköğretimde Öğrenme ve Öğretme, MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ, 6.1.2019
 • Muslüman gençlere bir rol-model: ashâb-i kehf, MEHMET ŞİRİN YILDIRIM, Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Teşekkür Belgesi,2009
 • Teşekkür Belgesi,2008
 • Takdir Belgesi,2006
 • Teşekkür Belgesi,2003
 • Peygamber Tasavvuru, Bregenz Din Hizmetleri Ataşeliği Arlberstr. 117, A-6900, 23.3.2014
 • Konya Anadolu IHL, Öğretmen, Tam Zamanlı, 1.1.2009 - 1.1.2011
 • 100. Yıl Mah. Ahmet Haşhaş İO, Öğretmen, Tam Zamanlı, 1.1.2007 - 1.1.2009
 • Pınarbaşı Aslanbeyli İO, Öğretmen, Tam Zamanlı, 1.1.2006 - 1.1.2007
 • Özel Başak Lisesi, Öğretmen, Tam Zamanlı, 1.1.1997 - 1.1.2006
 • Özel Elmas Lisesi, Öğretmen, Tam Zamanlı, 1.1.1995 - 1.1.1997
 • Esenbey Lisesi, Öğretmen, Tam Zamanlı, 1.1.1994 - 1.1.1995
 • Özel Hekimoğlu Koleji, Öğretmen, Tam Zamanlı, 1.1.1993 - 1.1.1994
 • Doç. Dr., İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, 13.7.2020
 • Van Akademisyenler Derneği, Üyelik, 2017 - 2019
 • İSLAM ÜLKELERİ AKADEMİSYEN YAZARLAR BİRLİĞİ, Üyelik, 2012
 • Sempozyum, İslam Medeniyetinin Keşfi III. Uluslararası Katip Çelebi Sempozyumu, Kurul üyesi, İzmir, 2021
Menüyü Kapat