Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Büküm

Pozisyon ve Görev Bilgileri


 • Öğretim Üyesi

Öğrenim Bilgileri


 • Doktora Dicle Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - İslam Tarihi ve Sanatları
 • Master DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - İSLAM TARİHİ VE SANATLARI TÜRK İSLAM EDEBİYATI
 • Üniversite DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ-EĞİTİM FAKÜLTESİ (BUCA) - TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ

Akademik Özgeçmiş


 • BÜKÜM MEHMET,Anadoludan Hatıralarla Nurettin Topçunun Mektupları (Kitap Değerlendirmesi), Hikmet - Akademik Edebiyat Dergisi, 2020, 690-699
 • ŞAHİN OĞUZHAN, BÜKÜM MEHMET,Mülhidlikle Suçlanan Bir Şairin Şeyhülislâm Çivizâde’ye Nefsin Mertebelerine Dair Bir Mektubu, Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2020, 8, 541-564
 • BÜKÜM MEHMET,Dîvân Edebiyatı’nın Anlaşılmasında Sözlüklerin Rolü ve Bir Metin Sözlüğü İnşa Etmek, Bilimname, 2020, 2020, 321 340
 • BÜKÜM MEHMET,Kara Abdal Süleymân Şemsî Dede’nin Farsça Mesnevî’sinde Mevlânâ’nın Etkileri, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2020, 12, 148 160
 • BÜKÜM MEHMET,Nazmî-zâde Murtazâ ve Zeyl-i Siyer-i Nâbî, Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi (Turkish Journal of Religious Education Studies), 2018, 0, 175-211
 • BÜKÜM MEHMET,Sezâyî-i Kadîm ve Bir Mecmuada Yer Alan Şiirleri, HİKMET-Akademik Edebiyat Dergisi (Journal Of Academic Literature), 2018, 4, 614 - 647
 • BÜKÜM MEHMET,NÂBÎ’NİN BİLİNMEYEN DÖRT ŞİİRİ, HİKMET-Akademik Edebiyat Dergisi (Journal Of Academic Literature), 2015, 1, 1-9
 • BÜKÜM MEHMET, Zirveden Dramatik Sona Müslüman Sultanlar, Turan Şah, ISBN:978-605-2339-40-4, S:184-188, Mana Yayınları, 2020
 • BÜKÜM MEHMET, Zirveden Dramatik Sona Müslüman Sultanlar, Saddam Hüseyin, ISBN:978-605-2339-40-4, S:403-407, Mana Yayınları, 2020
 • TANYILDIZ AHMET,BÜKÜM MEHMET, Mirât-i Muhammedî (Dîvân Şiirinden Nat Örnekleri), ISBN:978-605-4635-78-8, S:313, DBY Yayınları, 2020
 • TANYILDIZ AHMET,BÜKÜM MEHMET, ŞEMSÎ DÎVÂNÇESİ, ISBN:978-605-9058-45-2, S:267, Öncü Kitap, 2017
 • (2020), (Mirât-i Muhammedî (Dîvân Şiirinden Nat Örnekleri))
 • Özel Sayı (PROF. DR. ALİ NİHAD TARLAN ÖZEL SAYISI), (2020), (Sezâyî-i Kadîm ve Bir Mecmuada Yer Alan Şiirleri)
 • 1, (2020), (NÂBÎ’NİN BİLİNMEYEN DÖRT ŞİİRİ)
 • 4, (16.12.2019), (NÂBÎ’NİN BİLİNMEYEN DÖRT ŞİİRİ)
 • Zİrveden Dramatik Sona Müslüman Sultanlar, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (10000),15.5.2020
 • Zirveden Dramatik Sona Müslüman Sultanlar, Araştırmacı, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Araştırmacı, (10000),15.5.2020
 • Eğitimde Avrupa Standartlarının Transfer Yolları, Araştırmacı, Avrupa Birliği Destekli Proje, Araştırmacı, (47616),19.11.2019
 • Zeyl-i Siyer-i Veysî ve Nâbî (Karşılaştırmalı ve Transkripsiyonlu Metin, İnceleme, İndeks), Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (5400),18.9.2017
 • Hikmet-Akademik Edebiyat Dergisi (Online), Editör,
 • Metin Neşri Problemleri ve Çözüm Önerileri, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 27.10.2019
 • Üstün Başarı Belgesi,2018
 • Maaş Ödülü,2018
 • Başarı Belgesi,2018
 • Başarı Belgesi,2017
 • Başarı Belgesi,2017
 • Başarı Belgesi,2016
 • İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, Tam Zamanlı, 1.1.2016 - 1.1.2019
 • Çalıştay, Metin Neşri Problemleri ve Çözüm Önerileri, Katılımcı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, 2019

Araştırma Alanları

 • İlahiyat Temel Alanı
Menüyü Kapat