Doç. Dr. İsmail Arıcı

Pozisyon ve Görev Bilgileri


 • Din Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Öğrenim Bilgileri


 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Felsefe ve Din Bilimleri
 • Doktora ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
 • Lisansüstü ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
 • Üniversite ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ - İLAHİYAT

Akademik Özgeçmiş


 • ARICI İSMAİL,MADEN KENAN,İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programında Saygı Değeri, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2018, 22, 237 256
 • ARICI İSMAİL,Din Dersi Öğretmeni Yetiştirme Faaliyetlerinin Dünü ve Bugünü, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2018, 11, 877 884
 • ARICI İSMAİL,Din Görevlilerine Göre Camiler ve Din Görevlileri Haftası, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2018, 22, 729 743
 • ARICI İSMAİL,ANGIN YASEMİN NAKŞİYE,İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin İletişim Beceri Düzeyleri, Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2017, 4, 199 219
 • ARICI İSMAİL,TOKUR BEHLÜL,İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Tanrı Algıları ve Hoşgörü Eğilim Düzeyleri, Turkish Studies, 2017, 12, 31 48
 • ARICI İSMAİL,Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretmen Adaylarının Rehberlik Anlayışları, The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS), 2017, 227 240
 • BULUT İSMAİL,ARICI İSMAİL,BÜYÜK CELAL,Öğretmenlere Göre İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programında Yer Alan İnanç Öğrenme Alanı Kazanımlarının Gerçekleşme Düzeyi, Atatük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2014, 221 238
 • ÖZDEMİR ŞUAYİP,ALBAYRAK ALİ,ARICI İSMAİL,Alevi Bektaşi Düşüncesine Sahip Öğretmenlerin Alevilik Cem Evleri ve Diyanet İşleri Başkanlığına Yönelik Görüşleri (Elazığ Örneği), The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS), 2013, 6, 1117 1140
 • ÖZDEMİR ŞUAYİP,ARICI İSMAİL,Alevilerin Cem Evleri ve Diyanet İşleri Başkanlığına Yönelik Görüşleri (Malatya Örneği), Turkish Studies, 2012, 7, 2013 2026
 • ÖZDEMİR ŞUAYİP,ARICI İSMAİL,Din Görevlilerinin Hazırlayıcı Eğitim Kursuna Yönelik Görüşleri, Dini Araştırmalar, 2011, 14, 87 103
 • ARICI İSMAİL,Öğrencilerin İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersine Yönelik Tutumları, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2008, 13, 161 175
 • ARICI İSMAİL,Öğrencilerin Cinsiyetlerinin İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersindeki Başarı Düzeylerine Etkisi, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2008, 13, 143 159
 • ARICI İSMAİL,Öğrencilerin İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretmenine Yönelik Tutumları, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2007, 12, 169 189
 • ARICI İSMAİL,Öğrenci Ailelerinin Sosyo Ekonomik Düzeylerinin İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersindeki Başarılarına Etkisi, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2007, 12, 151 168
 • ALBAYRAK ALİ,ARICI İSMAİL,Elazığ’da Taziye Geleneği, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2007, 12, 33 44
 • ARICI İSMAİL,ŞİMŞEK EYUP,Din ve Sanat İlişkisine Yönelik Tutum Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması,Uluslararası 2. Din Eğitimi Kongresi,09.11.2018 11.11.2018, KONYA, TÜRKİYE, 26.12.2018
 • ARICI İSMAİL,İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Hoşgörü Düzeyleri,Din Eğitimi Koordinasyon Toplantısı,28.10.2017 30.12.2017, Kocaeli, TÜRKİYE, 31.12.2017
 • ÖZDEMİR ŞUAYİP,ALBAYRAK ALİ,ARICI İSMAİL,Alevi Bektaşilerin Diyanet İşleri Başkanlığının Kendilerine Yönelik Din Hizmetlerine İlişkin Tutumları Elazığ Örneği,I. Uluslararası Hacı Bektaşi veli Sempozyumu,07.05.2010 09.05.2010, Çorum, TÜRKİYE, 10.05.2011
 • ÖZDEMİR ŞUAYİP,ARICI İSMAİL,Alevi Bektaşilerin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersine Yönelik Görüşleri Malatya Örneği,Türkiye’de Okullarda Din Öğretimi Sempozyumu,23.05.2009 24.05.2009, İstanbul, TÜRKİYE, 10.05.2011
 • ÖZDEMİR ŞUAYİP,ARICI İSMAİL,Hadisler Bağlamında İletişim İlkeleri Kuram ve Eylem Yönüyle Din Eğitiminin Teolojik ve Felsefi Temelleri Konya 2010,Kuram ve Eylem Yönüyle Din Eğitiminin Teolojik ve Felsefi Temelleri, Din Eğitimi Sempozyumu,08.05.2009 09.05.2009, Konya, TÜRKİYE, 02.05.2010
 • ARICI İSMAİL,Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretmen Adaylarının Rehberlik Anlayışları,VIII. ULUSAL ÖĞRETMENİM SEMPOYUMU,03.12.2016 03.12.2016, İstanbul, TÜRKİYE
 • ARICI İSMAİL, Din Eğitimi, Çocukluk Dönemi Din Eğitimi, ISBN:978-605-80968-7-5, S:219 234, Bilay, 2020
 • ARICI İSMAİL, Prof. Dr. Beyza Bilgin’e Armağan, Liselerde Din Derslerinin Tarihsel Gelişimi, ISBN:978-605-2233-69-6, S:521 539, Grafiker, 2019
 • ARICI İSMAİL, Din Eğitimi ve Din Hizmetlerinde Rehberlik, Ortaöğretim Dönemi Din Eğitimi, S:1 25, ATAUZEM, 2019
 • ARICI İSMAİL, İslam Ahlak Esasları, İslam Aile Ahlakı, ATAUZEM, 2018
 • ALTAŞ NURULLAH,ARICI İSMAİL, Din Eğitimi, Din Eğitiminin Bilimselleşme Süreci, ISBN:978-605-9991-16-2, S:48 80, Ensar Neşriyat, 2017
 • ÖZDEMİR ŞUAYİP,ARICI İSMAİL, Alevilerin Din Hizmeti Beklentileri (Malatya Örneği), ISBN:978-9944-742-29-0, Arı Sanat Yayınevi, 2011
 • Değerler Eğitimi Kapsamında Üniversite Öğrencileri İşbirliği ile MEB Ortaokul Öğrencilerinde Çevre ve Ağaç Sevgisi Bilincini Geliştirme Erzurum İli Örneğinde Topluma Hizmet Uygulamaları Çalışması Erzurum un Yüz leri Fidan Oluyor, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (10000),29.12.2016
 • İmam Hatip Lisesi Mezunlarının Sosyal Sermaye Düzeyleri Erzurum İli Örneği Üzerinde Bir Ön Araştırma, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (14454),30.12.2014
 • İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTAPLARINDA İNANÇ ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARININ GERÇEKLEŞME DÜZEYİ, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (7500),13.6.2012
 • TOPLUMSAL İHTİYAÇLAR VE DİN Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğrencilerinin Toplumsal İhtiyaçlara Dini Kaynakları Kullanarak Çözüm Önerisi Geliştirebilme Düzeyleri Üzerine Deneysel Bir Araştırma, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (7500),16.12.2011
 • Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
 • Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
 • Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
 • Turkish Studies
 • Humanities Sciences, Yardımcı editör,
 • ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE KALİTE SORUNLARI ÇALIŞTAYI, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, 3.3.2005
 • TÜRKİYE DE DİN EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, 12.4.2015
 • Ortaokul öğrencilerinin seçmeli Kur'an-ı Kerim dersine yönelik tutumları (Erzurum ili örneği), EYUP GÜNEL, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • İlköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi öğretim programında saygı değerinin yeri, KENAN MADEN, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, Öğretmen, Tam Zamanlı, 1.1.1994 - 1.1.1996

Araştırma Alanları

 • İlahiyat Temel Alanı
 • <<Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi>>

Dersler

Menüyü Kapat