Arş. Gör. Zeynep Kızılyar

Pozisyon ve Görev Bilgileri


 • Araştırma Görevlisi

Öğrenim Bilgileri


 • Lisansüstü Cumhuriyet Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Üniversite Cumhuriyet Üniversitesi-İlahiyat Fakültesi

Akademik Özgeçmiş


 • KIZILYAR ZEYNEP,Pendname Kitap Tanıtımı, Mizanü’l-Hak, 2019, 257 259
 • KIZILYAR ZEYNEP,Prof. Dr. Fuat Sezgin’xxe Göre Hicri III. Asra Kadar İslam Kültür Dünyasının Bilimsel Gelişimi,I. Ulusal Genç Akademisyenler Sempozyumu,19.04.2019 19.09.2019, TÜRKİYE, 19.09.2019
 • KIZILYAR ZEYNEP,Yakubî’xxnin Tarih’xxine Göre Hz. Ali Dönemi,Hz. Ali Sempozyumu,04.04.2019 04.04.2019, Sivas, TÜRKİYE
 • KIZILYAR ZEYNEP, MÜSLÜMANLARIN ENGİZİSYONU -2 ÖLÜMCÜL KOVUŞTURMALAR/MİHNELER, ŞEMS-İ TEBRİZİ, ISBN:978-605-2339-36-7, S:65 69, MANA YAYINLARI, 2020
 • KIZILYAR ZEYNEP, MÜSLÜMANLARIN ENGİZİSYONU - 2 ÖLÜMCÜL KOVUŞTURMALAR - MİHNELER, İLHAMİ BABA, ISBN:978-605-2339-36-7, S:102 105, MANA YAYINLARI, 2020
 • KIZILYAR ZEYNEP, ZİRVEDEN DRAMATİK SONA MÜSLÜMAN SULTANLAR, TOMANBAY, ISBN:978-605-2339-40-4, S:325 329, MANA YAYINLARI, 2020
 • KIZILYAR ZEYNEP, Müslümanların Engizisyonu-1 Ölümcül Kovuşturmalar, İbn Seb’in (1270), ISBN:978-605-2339-282, S:205 212, Mana Yayınları, 2019
 • MÜSLÜMANLARIN ENGİZİSYONU II, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (10000),1.11.2020
 • ZİRVEDEN SRAMATİK SONA MÜSLÜMAN SULTANLAR, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (10000),1.10.2020
 • MÜSLÜMANLARIN ENGİZİSYONU I, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (10000),15.6.2019
Menüyü Kapat