Dr. Öğr. Üyesi Merve Altınlı Macıc

Pozisyon ve Görev Bilgileri


 • Manevi Destek ve Danışmanlık Anabilim Dalı Başkanı
 • Din Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Öğrenim Bilgileri


 • Doktora DURHAM UNIVERSITY USTINOV COLLEGE
 • Master UNIVERSITY OF LONDON HEYTHROP COLLEGE
 • Üniversite SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Akademik Özgeçmiş


 • ALTINLI MACIC MERVE,DEPREMZEDELERE YÖNELİK MANEVİ DANIŞMANLIK VE REHBERLİK: EKİM 2020 İZMİR DEPREMİ ÖRNEĞİ,Olağanüstü Hallerde Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Sempozyumu,18.12.2020 , Kütahya, TÜRKİYE
 • ALTINLI MACIC MERVE,Religiousness and spirituality: An empirical study with Turkish sample,International Association for the Psychology of Religion 2013 Congress,27.08.2013 , Lozan, İSVİÇRE
 • ALTINLI MACIC MERVE, İslam ve Ruh Sağlığı (Islam and Mental Health, H. G. Koenig ve S. Al-Shohaib), ISBN:978-605-3264-97-2, İz, 2021
 • ALTINLI MACIC MERVE, Coleman T. J. III, Psychology of Religion in Turkey, Spirituality and religion: An empirical study using a Turkish Muslim sample, ISBN:978-90-04-29086-0, S:160 176, Brill, 2015
 • ALTINLI MACIC MERVE, Din ve Maneviyat Psikolojisi: Yeni Yaklaşımlar ve Uygulama Alanları, Dinî ve Manevî Uğraşlar (Religious and Spiritual Struggles, Exline, J. ve Rose, E.), ISBN:978-605-4657-58-2, S:67 96, Phoenix Yayınevi, 2013
 • İlahiyat Tetkikleri Dergisi, 2021
 • Mîzânü'l-Hak: İslami İlimler Dergisi, 2021
 • Rumeli İslam Araştırmaları Dergisi, 2021
 • Ekev Akademi Dergisi, 2021
 • Theosophia Felsefe, İlahiyat, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 2020
 • Türk Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Dergisi, 2020
 • Türk Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Dergisi, 2020
 • Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2020
 • Mîzânü'l-Hak: İslami İlimler Dergisi, 2019
 • Kilitbahir Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2019
 • Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, 2019
 • Mîzânü'l-Hak: İslami İlimler Dergisi, 2019
 • Türk Din Psikolojisi Dergisi
 • Mesnevî hikâyelerinde manevi bakım unsurları, MERYEM DAMAR, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Hasta yakını olmanın getirdiği güçlükler ve dini başa çıkma (Palyatif bakım servisi onkoloji hasta yakınları), EMİNE AKBULUT ŞAHİN, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Anabilim Dalı Başkanı, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/MANEVİ DESTEK VE DANIŞMANLIK (YL) (TEZSİZ), 5.11.2019
 • International Association for the Psychology of Religion, Üyelik, 2020

Dersler

Menüyü Kapat