Doç. Dr. Eldar Hasanoğlu

Pozisyon ve Görev Bilgileri


 • Din Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Öğrenim Bilgileri


 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-İlahiyat
 • Üniversite BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ - İLAHİYAT
 • Doktora MARMARA ÜNİVERSİTESİ
 • Master MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Akademik Özgeçmiş


 • HASANOĞLU ELDAR,İslam Dünyasında Yahudiler, Dış Politika, 2018
 • HASANOĞLU ELDAR,Yahudi Ulus Devleti Yasası, Dış Politika, 2018
 • HASANOĞLU ELDAR,Hristiyan Siyonizmi, Yörünge, 2018
 • HASANOĞLU ELDAR,Nuhilik Akımı ve Nuh Kanunları, Yörünge, 2018
 • HASANOĞLU ELDAR,Kürt Yahudiler, Dış Politika, 2017
 • HASANOĞLU ELDAR,İsrail’de Dini Partiler ve Politik Etkileri, Dış Politika, 2017
 • HASANOĞLU ELDAR,Tanah ta Din Algısının Büyü ve Gizemle Kesişmesi Üzerine, Tarih Okulu Dergisi, 2016, 9
 • HASANOĞLU ELDAR,Şas Partisi nin parçalanması üzerine, Ortadoğu Analiz, 2015
 • HASANOĞLU ELDAR,Şas Partisi nde Neler Oluyor, Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Merkezi ORMER Perspektif Serileri, 2015
 • HASANOĞLU ELDAR,Tanah a Göre Kudüs ün Kutsallaşma Süreci, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2015, 24
 • HASANOĞLU ELDAR,Erken dönem Yahudi kaynaklarına göre Tanah ın kanonize edilmesi, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2015, 17
 • HASANOV ELDAR,Nuhi Kimliği Bağlamında Yahudilikte Yabancı Algısı, Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi, 2015
 • HASANOĞLU ELDAR,Eski Yakındoğu Kanunname Kültürü Işığında Yahudilikte Ahit Anlayışı, Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Dergisi, 2015
 • HASANOĞLU ELDAR,How Halakhah and Shariah Conceptualize An Intercourse As The Adultery, Journal of Islamic Research, 2015
 • HASANOĞLU ELDAR,Osmanlı Yahudilerinde Milliyetçilik 1914 e kadar Siyonizm, İSTEM: İslam Sanat Tarih Edebiyat ve Musikisi Dergisi, 2015
 • HASANOĞLU ELDAR, El Tal Tzevi,İsrail Mahkemelerinde İbrani Hukuku, Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi], 2014, 38, 193 202
 • HASANOĞLU ELDAR, Pikar Ariel,Dindar-Siyonist Hahamların Fetvalarında İsrail Devleti’ndeki Yahudi Olmayanların Statüsü, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2014, 17, 1 23
 • HASANOV ELDAR,Yahudilikte Peygamberlik ve Peygamberler, İTOBİAD: İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2014
 • HASANOV ELDAR,Israil Toplumsal Çatişmasinda Harediler, Ortadoğu Analiz, 2014
 • HASANOV ELDAR,Mavi Marmara sonrası Türkiye İsrail ilişkileri, Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Merkezi ORMER Perspektif Serileri, 2014
 • HASANOV ELDAR,Türkiye İsrail Yakınlaşmasına İsrail in Bakışı, Ortadoğu Analiz, 2014
 • HASANOV ELDAR,İsrail Siyasetinde Etkin bir Din Adamının Ardından R Ovadiyah Yosef, Ortadoğu Araştırmaları Analiz Serisi: Bilgi Kültür Merkezi, 2013
 • HASANOV ELDAR,Nuh Kanunları nın kökeniyle ilgili görüşler üzerine, İTOBİAD: İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2012
 • HASANOV ELDAR,Wilf Steven The Law before the Law Lexington Books Maryland 2008 xvii 237 kitap kritiği, İslam Araştırmaları Dergisi, 2011
 • HASANOV ELDAR,Metin Tahrîfi Bağlamında İbn Hazm ın Tevrat ı Eleştiri Metodu Üzerine, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2008
 • Hasanov Eldar,HASANOV ELDAR,Yahudi Şeriatında Recm Cezası, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 2008
 • HASANOĞLU ELDAR,Yahudi Ulus Devleti Yasası ve Teolojik Temelleri,İnsanlığın Kırmızı Çizgisi Kudüs Sempozyumu,15.12.2018 15.12.2018, TÜRKİYE, 15.04.2019
 • HASANOĞLU ELDAR,Endülüste Kabala ve Tasavvufun buluşması,Uluslararası İbnül Arabi Sempozyumu,15.11.2018 16.11.2018, 15.12.2018
 • HASANOĞLU ELDAR,İsrail’de Dini Partiler,Uluslararası Mercidabık’tan Günümüze 500 yılda Ortadoğu Sempozyumu,26.10.2017 27.10.2017, 29.12.2017
 • HASANOV ELDAR,Yahudi Kaynaklarında Hz Nuh la Ahit,Uluslararası Hz. Nuh ve Cudi Dağı Sempozyumu,27.09.2013 29.09.2013, 01.04.2014
 • HASANOV ELDAR,Yahudi Hukukunda Evlilik Engelleri,Dinlerde Nikah Sempozyumu,06.04.2012 08.04.2012, 01.12.2012
 • HASANOV ELDAR,Nuh Kanunları Işığında Sina Vahyi Öncesi Anlatıların Analizi,Bütün Yönleriyle Yahudilik Sempozyumu,18.02.2012 19.02.2012, 01.05.2012
 • HASANOĞLU ELDAR,Emeviler ve Abbasiler döneminde Salgınlar ve Tedbirler,Uluslararası Covid-19 (Concovid) Sempozyumu,12.06.2020 14.06.2020
 • HASANOĞLU ELDAR,Kudüs Haçlı Krallığı ve Roma’daki Papalık Arasındaki Çatışmalar,20. ULUSLARARASI BEYTÜ’L-MAKDİS AKADEMİK SEMPOZYUMU: ARTUK BEY’DEN SELAHADDİN EYYUBÎ’YE KUDÜS”,02.10.2020 04.10.2020
 • HASANOĞLU ELDAR,Oded Yinon Planının dini ve siyonist ideolojik kökenleri,İSRAİL’xxİN İŞGAL STRATEJİSİ: 1982 ODED YİNON ”BÜYÜK İSRAİL” PLANI,07.04.2018 07.04.2018, TÜRKİYE
 • HASANOĞLU ELDAR,Yahudilikte Kudüs Algısı,Uluslararası Kudüs Sempozyumu,23.09.2017 24.09.2017
 • HASANOĞLU ELDAR,Haçlı Seferleri Sonrası Hıristiyan Dünyasında Yaşanan Gelişmeler,Uluslararası Kudüs ve Mescid-i Aksa Sempozyumu,06.10.2017 07.10.2017
 • HASANOĞLU ELDAR,KOYUNOĞLU HÜSEYİN HÜSNÜ, Çok yönlü etki analiziyle Covid 19 Pandemisi, İslam tarihinde ve günümüzde salgın hastalıklara dini yaklaşım, ISBN:978-605-83736-6-2, S:82 - 96, ESAM, 2020
 • HASANOĞLU ELDAR, Kendi Kendine İbranice: Sağlam ve Düzenli Fiiller, ISBN:978-605-7702-81-4, S:i-iv, 1-147, Altınordu, 2020
 • HASANOĞLU ELDAR, Huzuru bekleyen şehir Kudüs, İslam’da Kudüs ve önemi, ISBN:Huzuru bekleyen şehir Kudüs, S:166 175, İlim Yayma Vakfı Yayınları, 2020
 • HASANOĞLU ELDAR, Huzuru bekleyen şehir Kudüs, Haçlılar Döneminde Kudüs, ISBN:978-605-6369-86-5, S:94 99, İlim Yayma Vakfı Yayınları, 2020
 • HASANOĞLU ELDAR, Huzuru Bekleyen Şehir Kudüs, Kudüs hakkında genel bilgiler ve İslam fethine kadar Kudüs, ISBN:978-605-63698-6-5, S:12 63, İlim Yayma Vakfı Yayınları, 2020
 • HASANOĞLU ELDAR, Yeni Dini Hareketler Ansiklopedisi, Dereh Avraham, ISBN:9786050685022, S:135-138, Okur Akademi, 2020
 • HASANOĞLU ELDAR, Yeni Dini Hareketler Ansiklopedisi, Nuhilik, ISBN:9786050685022, S:389-393, Okur Akademi, 2020
 • HASANOĞLU ELDAR, Nuh Kanunları ve Nuhilik, ISBN:978-605-7580-98-6, İSAM, 2019
 • HASANOĞLU ELDAR, Kendi Kendine İbranice, ISBN:978-605-7702-54-8, Altınordu, 2019
 • HASANOĞLU ELDAR, Dinler Tarihi I-II, Yahudilik, ISBN:978-605-9498-25-8, Lisans, 2018
 • HASANOĞLU ELDAR, Modern İbranice Dilbilgisi, ISBN:978‐975‐548‐314‐6, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2018
 • HASANOĞLU ELDAR, Kudüs ve Mescid-i Aksa, Haçlı Seferleri Sonrası Hıristiyan Dünyasında Yaşanan Gelişmeler, ISBN:978-605-4202-43-0, Mardin Artuklu Üniversitesi, 2018
 • HASANOĞLU ELDAR, Temel Kaynaklar Işığında Gerut: Yahudiliğe Geçiş, Divan Kitap, 2017
 • HASANOĞLU ELDAR, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi Zeyl Cildi Samuel ibn Nagrela, Türkiye Diyanet Vakfı, 2016
 • HASANOĞLU ELDAR, Temel Kaynaklar Işığında Gerut Yahudiliğe Geçiş, ISBN:9786059661232, Berikan, 2016
 • HASANOV ELDAR, Nuh Kanunları ve Nuhilik, İSAM, 2015
 • HASANOV ELDAR, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Dünya Dinlerinde Zina, Türkiye Diyanet Vakfı, 2013
 • HASANOV ELDAR, Modern İbranice Dilbilgisi, ISBN:978-975-548-314-6, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2013
 • HASANOV ELDAR, Kur ândaki Destekleyici Baraklit, Ocak Yayıncılık, 2012
 • HASANOV ELDAR, İsa Mesih Harun Soyundan mı Davut mu, Ocak Yayıncılık, 2012
 • HASANOV ELDAR, Kilise ve Yedi Sakrament, Ocak Yayıncılık, 2012
 • HASANOV ELDAR, Hıristiyanlığın Kaybolan Temel Taşları, Ocak Yayıncılık, 2012
 • HASANOV ELDAR, Hıristiyanlık ve İslam ın Kışkırtıcı Konuları, Ocak Yayıncılık, 2012
 • HASANOV ELDAR, Yehova nın Ahit Sandığı, Ocak Yayıncılık, 2012
 • HASANOĞLU ELDAR, Yahya mı Yuhanna mı, Ocak Yayıncılık, 2009
 • (2020), (İsrail Mahkemelerinde İbrani Hukuku)
 • (2020), (Temel Kaynaklar Işığında Gerut Yahudiliğe Geçiş)
 • (2020), (Dindar-Siyonist Hahamların Fetvalarında İsrail Devleti’ndeki Yahudi Olmayanların Statüsü)
 • (2020), (Nuh Kanunları ve Nuhilik)
 • (2020), (Nuh Kanunları nın kökeniyle ilgili görüşler üzerine)
 • (2020), (Tanah’a Göre Kudüs’ün Kutsallaşması Süreci)
 • (2020), (Nuh Kanunları Işığında Sina Vahyi Öncesi Anlatıların Analizi)
 • (2020), (Yahudi Kaynaklarında Hz Nuh la Ahit)
 • (2020), (Modern İbranice Dilbilgisi)
 • (2020), (Yahudilikte Peygamberlik ve Peygamberler)
 • (2020), (Yahudi Ulus Devleti Yasası ve Teolojik Temelleri)
 • (2020), (Nuhi Kimliği Bağlamında Yahudilikte Yabancı Algısı)
 • (2020), (İsrail’de Dini Partiler)
 • (2020), (Osmanlı Yahudilerinde Milliyetçilik 1914 e kadar Siyonizm)
 • (2020), (Eski Yakındoğu Kanunname Kültürü Işığında Yahudilikte Ahit Anlayışı)
 • (2020), (Dinler Tarihi I-II)
 • (2020), (Temel Kaynaklar Işığında Gerut: Yahudiliğe Geçiş)
 • (2020), (Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi)
 • (2020), (Yahudilikte Kudüs Algısı)
 • (2019), (Modern İbranice Dilbilgisi)
 • (2019), (Tanah a Göre Kudüs ün Kutsallaşma Süreci)
 • (2019), (Erken dönem Yahudi kaynaklarına göre Tanah ın kanonize edilmesi)
 • (2019), (Dinler Tarihi I-II)
 • (2019), (Yahudilikte Peygamberlik ve Peygamberler)
 • (2019), (Nuh Kanunları ve Nuhilik)
 • İslam Hukuku Araştrımaları Dergisi
 • İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
 • Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
 • Artuklu Akademi
 • Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
 • İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
 • İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
 • İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi Yahudilik Özel Sayısı, Editör,
 • Hz. İsa Döneminde Yehuda Bölgesinin Sosyal ve Dini Durumu, ENES AKÇA, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış

Dersler

Menüyü Kapat