Dr. Öğr. Üyesi Harıs Macıc

Pozisyon ve Görev Bilgileri


 • Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcısı
 • İslam Felsefesi Anabilim Dalı Başkanı
 • Öğretim Üyesi

Öğrenim Bilgileri


 • Doktora Ankara Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - Felsefe ve Din Bilimleri (Din Eğitimi)
 • Lisansüstü Selçuk Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Üniversite Selçuk Üniversitesi-İlahiyat Fakültesi - İlahiyat

Akademik Özgeçmiş


 • MACIC HARIS,Anthony R. BOOTHAnalytic Islamic Philosophy (Londra: Macmillan, 2017). xv, 222 Sayfa., Mîzânü’xxl-Hak, 2019, 325 327
 • MACIC HARIS,İbn Rüşd’xxün Şerh Külliyâtı: Bir Mukaddime Denemesi, Mizanü’xxl-Hak, 2018, 11 42
 • ŞAHİN EYÜP,MACIC HARIS,İslâm felsefesine bir adım olarak neoplatonism (Yeni Eflatunculuk): Proclus ve Fârâbî arasında metafizik bir karşılaştırma, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2014, 5, 192 226
 • MACIC HARIS, Metafizik: Filozofların Metafizik Sistemleri, İbn Rüşd’xxde Metafizik Biliminin Formülasyonu, ISBN:978-605-9922-91-3, S:221 250, SENTEZ YAYINCILIK, 2019
 • MACIC HARIS,KOBAK ÖZGE, Bosna’da Dervişler ve İslam, ISBN:978-605-7949-04-2, Ketebe, 2018
 • Asceric Todd Ines,MACIC HARIS, Bosna’da Dervişler ve İslam, ISBN:978-605-7949-04-2, Ketebe Yayıınları, 2018
 • Meşşâîlerde iman kavramının içeriksel analizi: Fârâbî örneği, HARUN SARI, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • İhvân-ı Safâ felsefesinde ruh-beden ilişkisi, ŞEHRİBAN AKIN, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Anabilim Dalı Başkanı, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1.11.2019
 • Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcısı, İslami İlimler Fakültesi,

Dersler

Menüyü Kapat