Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Raşit Batur

Pozisyon ve Görev Bilgileri


 • Öğretim Üyesi

Öğrenim Bilgileri


 • Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) - TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
 • Lisansüstü MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) - İSLAM MEZHEPLER TARİHİ
 • Üniversite MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) - İLAHİYAT

Akademik Özgeçmiş


 • BATUR MUHAMMET RAŞİT,Nusayriliğin Teşekkülü ve İnanç Esasları, İnsan Toplum, 2013, 3, 55 84
 • BATUR MUHAMMET RAŞİT,İslam Düşünce Tarihinde Mezhep Olgusu ve Mezhepçilik,Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu,23.11.2018 25.11.2018, Afyonkarahisar, TÜRKİYE, 31.12.2018
 • BATUR MUHAMMET RAŞİT,Yogaya Dair Kelami Bir Değerlendirme,Uluslararası İnsan ve Toplum BilimleriSempozyumu,07.04.2018 09.04.2018, 30.10.2018
 • BATUR MUHAMMET RAŞİT,İbnü’xxl-Vezir’xxin Mezhebi Eğilimi ve Kendisinden sonraki Etkisi,Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu,07.04.2018 09.04.2018, Ankara, TÜRKİYE, 30.03.2018
 • BATUR MUHAMMET RAŞİT, Kelam Tarihi I-II, Ehl-i Sünnet’in Doğuşu, ISBN:978-605-9498-72-2, S:123 156, Lisans, 2019
 • BATUR MUHAMMET RAŞİT, Zeydilik ve Selefilik Arasında İbnü’l-Vezir, ISBN:978-605-288-902-2, Gece Yayınları, 2018
 • BATUR MUHAMMET RAŞİT, İslam İnanç Esasları, Kıyamet ve Alametleri, ISBN:978-605-9498-28-9, S:281 297, Lisans, 2018
 • BATUR MUHAMMET RAŞİT, Günümüz Kelam Problemleri, Rabıta, ISBN:978-605-5146-65-8, S:115 125, Ekin, 2017
 • (2020), (Kelam Tarihi I-II)
 • (2020), (Nusayriliğin Teşekkülü ve İnanç Esasları)
 • (2020), (Zeydilik ve Selefilik Arasında İbnü’l-Vezir)
 • (2019), (Kelam Tarihi I-II)
 • 17, (15.06.2018 00:00), (NUSAYRİLİĞİN TARİHİ KÖKENİ VE GELİŞMESİ)
 • Mizanu'l-hak, 2020
 • İslam Mezhepleri Tarihi, Editör,
 • Hadis İlminde Merfu-Mevkuf İlişkisi, Editör,
 • İslam’da Adalet, Editör,
 • Goldziher Öncesi Oryantalizm ve Hadis, Editör,
 • İzmir Yöresi Aleviler ve Temsilcileri, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 27.12.2019
 • Şah Veliyyullah ed-Dihlevî'nin Siyaset(Hilafet-İmamet) Anlayışı, MUHAMMED EMİN EMRE, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • İmam Maturidi'nin Şia'ya yaklaşımı, MEHMET EMİN CELEP, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI, İlçe Müftülüğü, Tam Zamanlı, 1.1.2012 - 1.1.2016
 • DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI, Vaizlik, Tam Zamanlı, 1.1.2006 - 1.1.2012
 • DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI, İmam Hatip, Tam Zamanlı, 1.1.1997 - 1.1.2006
 • Kelam ve Mezhepler Tarihi Bölüm Başkanlığı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, 1.4.2017
 • Dr. Öğr. Üyesi, İKÇÜ İslami İlimler Fakültesi,

Araştırma Alanları

 • İlahiyat Temel Alanı

Dersler

Menüyü Kapat