Doç. Dr. İskender Şahin

Pozisyon ve Görev Bilgileri


 • Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kırȃat İlmi Anabilim Dalı Başkanı
 • Öğretim Üyesi

Öğrenim Bilgileri


 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Temel İslam Bilimleri
 • Doktora DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ-SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
 • Lisansüstü Dokuz Eylül Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - Temel İslam Bilimleri A.B.D.
 • Üniversite DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ-SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

Akademik Özgeçmiş


 • ŞAHİN İSKENDER,Ḳuşeyrî ve Mâturîdî’nin Ḥurûf-u Muḳāṭta’a Konusuna Yaklaşımı, Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 2020, 227 251
 • ŞAHİN İSKENDER,Son Dönem Osmanlı Ulemâsından Kayserili Muhammed Sâbit Efendi ve Fatiha Tefsiri Özelinde Tefsirciliği, Mizanü’xxl-Hak: İslami İlimler Dergisi, 2019, 9, 87 110
 • ŞAHİN İSKENDER,Kur’ân’da Kesb Kavramının Anlam Çerçevesi, Amasya İlahiyat Dergisi, 2019, 79 113
 • ŞAHİN İSKENDER,Cevahiru’l-Kur’ân Ekseninde Gazzâlî’nin Kur’ân’ı İşarî Okuma Yöntemine Bir Bakış, TÜRKİYE DİN EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2018, 6, 243 261
 • ŞAHİN İSKENDER,Kur’ân Ekseninde Nisyânın Nedenleri ve Yıkıcı Sonuçları, Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2018, 9, 371 387
 • ŞAHİN İSKENDER,SAHABE ve TÂBİÎNİN MUṢḤAFLA İLGİLİ TUTUMU, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2018, 17, 299 324
 • ŞAHİN İSKENDER,Bir İntihal Örneği Olarak Hafız Yahya Hilmi Kastamonî’nin Misbâhu’l-İhvân li Taharrî Âyâti’l-Kur’ân Adlı Eseri, Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, 2017, 21, 1565 1590
 • ŞAHİN İSKENDER,Tefsir İlmi Açısından Cevherî’nin “Tâcu’l-Luga ve Sıhâhu’l-Arabiyye” Adlı Eseri, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2017, 123 146
 • ŞAHİN İSKENDER,Anlama Bağlamında Dirilişle İlgili Bazı Âyetlere Bakış, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2017, 101 124
 • ŞAHİN İSKENDER,Tefsir İlminin Kaynakları Açısından İbn Nedim’in el-Fihrist Adlı Eseri, EKEV Akademi Dergisi, 2016, 137 162
 • ŞAHİN İSKENDER,Kur'an Ekseninde Ruh Kavramının Anlam Çerçevesi, Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2013, 4, 91 103
 • ŞAHİN İSKENDER,İbn Dureyd’in Cemheretu’l-Luga Adlı Eserinin Tefsir İlmi Açısından Değerlendirilmesi, Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2013, 4, 79 99
 • ŞAHİN İSKENDER,KUR’AN’DA İŞİTME/SEM’ OLGUSU, FIRAT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, 18, 91 113
 • ŞAHİN İSKENDER,DÜNYA HAYATI ÇERÇEVESİNDE KUR’AN’DA YER ALAN FİİLÎ CEZALAR, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2013, 15, 61 110
 • ŞAHİN İSKENDER,Kur'an'da Ba's Kavramı, Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2012, 3, 103 133
 • ŞAHİN İSKENDER,ARKAAŞLIK ve AİLE İÇİ İLETİŞİMDE VAHİY DİLİNİN ÖRNEKLİĞİ,I. Uluslararası Din ve İnsan Sempozyumu ”Din”, ”Dil” ve ”İletişim”,10.10.2019 12.10.2019, Eskişehir, TÜRKİYE, 10.12.2019
 • ŞAHİN İSKENDER,KUR’ÂN’IN LİDER MODEL İNSANI İNŞASI,Uluslararası İslam ve Model İnsan Sempozyumu,26.04.2018 27.04.2018, Kahramanmaraş, TÜRKİYE, 01.10.2018
 • ŞAHİN İSKENDER,ANLAMA VE YORUMLAMA BAĞLAMINDAHZ. ÖMER İLE İLİŞKİLENDİRİLEN AYETLEREBAKIŞ,Uluslararası Hz. Ömer Sempozyumu,02.11.2017 03.11.2017, Sivas, TÜRKİYE, 15.08.2018
 • ŞAHİN İSKENDER, KUR’xxÂN-I KERİM ve SÂMÎ DİLLERİNDE ORTAK SÖZCÜKLER, ISBN:978-625-7884-31-0, Gece Kitaplığı, 2020
 • ŞAHİN İSKENDER, Eyyûbîler”de İlim, Kültür ve Sanat, Eyyûbîler Dönemi Kıraat Çalışmaları, ISBN:978-605-281-777-3, S:238 252, hiperyayın, 2020
 • ŞAHİN İSKENDER, Sami Dilleriyle Mukayeseli OlarakKUR’ÂN’DA BİR DEFA GEÇEN KELİMELER, ISBN:978-605-81799-8-1, Okur Akademi, 2018
 • ŞAHİN İSKENDER, KUR’ÂN’DA SUYUN VARLIĞIHayat Kaynağımız Suyun Kur’ân-ı Kerîm’deki İzleri, ISBN:978-605-81799-7-4, Okur Akademi, 2018
 • ŞAHİN İSKENDER, Semantik Analizler Işığında Kur an da Diriliş Gerçeği, ISBN:9786055146016, Ekin, 2013
 • ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2021
 • MİZANU'L-HAK, 2020
 • ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2020
 • TUDEAR, 2020
 • BİLİMNAME, 2019
 • HİTİT İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2018
 • Kıraat Açısından Sa'lebî Tefsiri, İHSAN SÜTŞURUP, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Kur'ân'da Münazara Ayetleri, YAMİL ALİYEV, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Seyyid Kutub'un hıristiyanlarla ilgili ayetleri yorumu, ORHAN SARI, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Mekkî B. Ebi Talib ve Ebû'l-ferec İbnu'l-Cevzi'ye göre Nesih problemi, RIDVAN SANUR, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Kur'an elfâzında takrîb usûlü (Aşere-i kübrâ), SELİM MENTEŞELİ, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, Öğretmen, Tam Zamanlı, 1.1.2004 - 1.1.2015
 • DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI, İmam Hatip, Tam Zamanlı, 1.1.2002 - 1.1.2004
 • FAKÜLTE YÖNETİM KURUL ÜYELİĞİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ, 10.2.2020
 • FAKÜLTE KURUL ÜYELİĞİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ, 10.2.2020
 • KUR'AN-I KERİM OKUMA VE KIRAAT ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ, 2.1.2020
 • BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYON ÜYELİĞİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ, 25.12.2019
 • DEĞERLENDİRME KOMİSYON ÜYELİĞİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ, 21.12.2018
 • İNTİBAK KOMİSYON ÜYELİĞİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ, 10.7.2018

Dersler

Menüyü Kapat