Doç. Dr. Ahmet Aydın

Pozisyon ve Görev Bilgileri


 • Öğretim Üyesi

Öğrenim Bilgileri


 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-İlahiyat
 • Doktora Marmara Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Doktora MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) - İSLAM HUKUKU
 • Lisansüstü MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) - TEFSİR BİLİM DALI
 • Lisansüstü Marmara Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Üniversite MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) - İLAHİYAT
 • Hafızlık DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI - HAFIZLIK

Akademik Özgeçmiş


 • AYDIN AHMET,Devlet İdaresiyle İlgili Konularda Hanefî Fıkıh Literatüründeki Hükümlerle Ebu Hanife’nin İktidara Yönelik Tavrı Arasındaki Farklılık, mizanülhak islami ilimler dergisi, 2020, 57 79
 • AYDIN AHMET,Olağanüstü Koşullarda Fıkıh Usulüne Dair Farklı Yaklaşımların Ortaya Çıkışı, mizanülhak İslami İlimler Dergisi, 2019, 71 86
 • AYDIN AHMET,İslam, Roma ve Yahudi Hukukunda Öldürme ve Ölüme Sebebiyet Verme Ayrımı, mizanülhak İslami İlimler Dergisi, 2019, 37 61
 • AYDIN AHMET,Modern Hukukta ve Hanefî Mezhebinde Öldürme Türlerinin Maddî ve Manevî Unsurlar Açısından Mukayesesi, Mîzânü’l-Hak İslami İlimler Dergisi, 2019, 13 42
 • AYDIN AHMET,Devlet İdaresine Dair Konulara Fıkıh Eserlerinde Az Yer Verilmesini İbn Haldun’un Realist Siyaset Teorisi Ekseninde Değerlendirme, Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 2018, 95 111
 • AYDIN AHMET,İslam Aile Hukukunda Sebebin Netice Gibi Hüküm Doğurması, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 2017, 221 241
 • AYDIN AHMET,Mecelle’nin Soyut Hukuk Hedefini Etkileyen Fıkhî Unsurlar, Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 2017, 69 89
 • AYDIN AHMET,Serahsî’nin Usûl ve Gazzâlî’ninel-Müstasfâ Adlı Eserlerinde “İlletin Tahsîsi”, Mîzânü’l-Hak İslami İlimler Dergisi, 2017, 43 63
 • AYDIN AHMET,Dört Mezhep İmamının Otoritesini Tesis Eden Temel Unsurlar -Güven-Otorite İlişkisine Dair Analiz-, Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 2017, 77 88
 • AYDIN AHMET,İslam ve Roma Hukukunda Hayvanın Verdiği Zarardan Sorumluluk, islam hukuku araştırmaları dergisi, 2016, 28, 213 239
 • AYDIN AHMET,Serahsî nin Mebsût Adlı Eserinin Nikah ve Talak Bölümlerinde Bölünme Kavramı ve Parça Bütün İlişkisi, Ekev Akademi Dergisi, 2016, 57 80
 • AYDIN AHMET,“İtibar Gâlib-i Şâyi‘adır, Nadire Değildir” İlkesinin Ebû Hanîfe’nin Suç-Ceza Teorisine Etkisi, İSLAM HUKUKU ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2015, 275 297
 • AYDIN AHMET,Hanefî Furû Fıkıh Literatüründe Şeklî Benzerlik, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 2015, 85 105
 • AYDIN AHMET,Ebû Hanîfe nin İman ve Kastın Tespitiyle İlgili Görüşlerinin Mukayesesi, Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2014, 5, 85 97
 • AYDIN AHMET,İslam Hukukunda Zaman Mekan ve Hareket Unsuru Bağlamında Birleştirme Metodu, Journal of Intercultural and Religious Studies, 2014, 81 117
 • AYDIN AHMET,Hanefî Doktrininde Hırsızlık Suçunda Şekil Unsuru ve Cezaî Mesuliyete Etkisi, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 2014, 267 284
 • AYDIN AHMET,İslam Hukukçularının Aile Ve Ceza Hukukuyla İlgili Meseleleri Sosyolojik Ve Psikolojik Açıdan Değerlendirmeleri,Asead 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu,27.10.2018 29.10.2018, ankara, TÜRKİYE, 31.12.2018
 • AYDIN AHMET,Hz. Ömer’in Uygulamalarını Devlet Başkanının Tasarruf Yetkisi Bağlamında Değerlendirmek,II. Uluslararası Multidisipliner Akademik Çalışmalar Sempozyumu,16.11.2018 17.11.2018, İstanbul, TÜRKİYE, 31.12.2018
 • AYDIN AHMET, İslam Boşanma Hukukunda Beyanın Değerlendirilmesinde Etkili Unsurların Subjektif Nazariye Açısından Analizi, ISBN:978-605-9174-31-2, Tibyan Yayıncılık, 2016
 • İngilizce Kursu, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 30.5.2008
 • İngiltere'de Din Adamlarının Yasalar Karşısındaki Durumu, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 30.5.2008
 • Hanefî mezhebinde gâlibiyet ilkesi, ESRA TAVLI, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Müzenî ve Tahâvî muhtasarlarında "Aile hukuku" bölümünün muhteva ve metot açısından mukayesesi, AYDIN GELİNCİK, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • İslâm hukukunda Karâfî, İbn Kayyim ve İbn Abidîn'in örf nazariyesinin gelişimine katkıları, ADEM PINAR, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • PRATİK BİR ZORUNLULUK OLARAK HUKUK GÜVENLİĞİ VE KANUNLAŞTIRMA -İSLAM HUKUKU AÇISINDAN TAHLİLİ-, AYDIN TÜRK, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Malı Cumhuriyetinde İslam Fıkıh Mezhepleri Arasındaki Çatışma ve Dini Hayata Etkisi, SALIM HAIDARA, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • İbn Rüşd’ün “Bidayetü’l-Müctehid” Adlı Eserindeki Özgün Eleştiri Metodu, HASAN TAMAM, Devam eden
 • HANEFÎ FIKHINDA FESAT VE BUTLAN (SATIM AKDİ BAKIMINDAN), RAMAZAN ÇEKİÇ, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Müzeni ve Tahavi Muhtasarlarında “Aile Hukuku” Bölümünün Muhteva ve Metod Açısından Mukayesesi, aydın gelincik, Tamamlanmış
 • İslam Hukuku ve Diğer Hukuk Sistemlerinde Zaman Aşımı Kavramı, murat tuna, Devam eden
 • teşekkür belgesi,2015
 • Teşekkür Belgesi,2010
 • DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI, Vaiz, Tam Zamanlı, 1.1.2004 - 1.1.2015
 • DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI, İmam-Hatip, Tam Zamanlı, 1.1.2003 - 1.1.2004

Araştırma Alanları

 • İlahiyat Temel Alanı

Dersler

Menüyü Kapat