Doç. Dr. Necla Yasdıman Demirdöven

Pozisyon ve Görev Bilgileri


 • Öğretim Üyesi

Öğrenim Bilgileri


 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Temel İslam Bilimleri
 • Doktora Dokuz Eylül Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - Temel İslam Bilimleri A.B.D.
 • Üniversite Ankara Üniversitesi-İlahiyat Fakültesi

Akademik Özgeçmiş


 • ALOMİRAT Suliman Husain,YASDIMAN DEMİRDÖVEN NECLA,The translating movement of the meanings of the holy quran into turkish language after the changing of its alphabet (critical linguistic study), Journal of Arabic Language and Literature, 2020, 8, 33 70
 • ALOMİRAT Suliman Husain,YASDIMAN DEMİRDÖVEN NECLA,The Translating Movement of The Meanings of The Holy Quran into Turkish Language Before The Changing of Its Alphabet, Language practices, 2020, 11, 7 43
 • YASDIMAN DEMİRDÖVEN NECLA,Ayetü’l-Kürsi’nin Kavram ve İ’rab Açısından Tahlili, Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2020, 7, 279 314
 • YASDIMAN DEMİRDÖVEN NECLA,Asr Sûresinin Kavram ve İ’rab Açısından Tahlili, Diyalektolog - Ulusal Hakemli Sosyal Arastirmalar Dergisi, 2020, 24, 147 178
 • YASDIMAN DEMİRDÖVEN NECLA,H-S-N Kökü ve Türevlerinin Arapça Sözlüklerdeki Anlamı ve Kuranda Geçen Kullanım Alanları, ATLAS JOURNAL, 2020, 6, 570 606
 • YASDIMAN DEMİRDÖVEN NECLA,Felak ve Nas Sûrelerinin Kavram ve İ’rab Açısından Tahlili, Journal of Economic and Social Researches, 2020, 7, 1 37
 • YASDIMAN DEMİRDÖVEN NECLA,Suliman Alomirat,بلاغةُ التَّشبيهِ في التَّعبيرِ عن مَقاصِدِ القُرآنِ الكريم (KUR'ÂN-I KERİM'İN MAKSATLARININ YORUMLANMASINDA TEŞBİH BELAGATI), EKEV Akademi Dergisi, 2015, 135 182
 • YASDIMAN DEMİRDÖVEN NECLA,el-Cevherî’nin es-Sıhâh: Tâcu’l-luğa ve Sıhâhu’l-Arabiyye’siyle İbn Fâris’in Mu’cemu Mekâyîsi’l-Lüga’sında ‘Erâde’ “َراَد أَ“ ve ‘Şâe’ “َ “ َ شاء Fiillerinin Karşılaştırılmalı Anlamları, Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2015, 75 103
 • YASDIMAN DEMİRDÖVEN NECLA,ARAPÇA SÖZLÜKLERDE ( ق ل خ) H-L-K KÖKÜ TÜREVLERİ VE VERİLEN KUR'AN AYETİ ÖRNEKLERİNİN MUKAYESESİ, EKEV Akademi Dergisi, 2015, 19, 243 286
 • YASDIMAN DEMİRDÖVEN NECLA,ARAPÇA SÖZLÜKLERDE (ت و م) M-V-T KÖKÜ TÜREVLERİ, İHTİLAFLARI, MECAZ ANLAMLARI VE KUR'AN ÖRNEKLERİ, Turkish Studies, 2015, 10, 1155 1182
 • YASDIMAN DEMİRDÖVEN NECLA,Kocanın Hakları Bağlamında “Kadının İzinsiz Evden Çıkamayışı” ile İlgili Hadislerin Tahlili ve Mezhep İmamlarının Anlayışları, EKEV Akademi Dergisi, 2014, 18, 415 448
 • YASDIMAN DEMİRDÖVEN NECLA,Kur’an’da Asıl Anlamları Dışında Kullanılan Soru Edatları,8. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi ( UBAK),22.08.2020 23.08.2020, 23.08.2020
 • YASDIMAN DEMİRDÖVEN NECLA,İhlas Suresinin Kavram ve İ’rab Açısından Tahlili,ANADOLU KONGRESİ 4. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ,25.07.2020 26.07.2020, 26.07.2020
 • YASDIMAN DEMİRDÖVEN NECLA, Kur’an’da Gramer Hataları Yanılgısı, ISBN:978-625-7992-96-1, OTTO Yayınları, 2020
 • YASDIMAN DEMİRDÖVEN NECLA, Kur’an Tahlili 9. Cilt, ISBN:978-605-9836-75-3, DDY Yayınları, 2019
 • YASDIMAN DEMİRDÖVEN NECLA, İrab Sözlük ve Meal İlaveli Ezber Sureleri, ISBN:978-605-9836-40-1, DDY Yayınları, 2019
 • YASDIMAN DEMİRDÖVEN NECLA, Sıfırdan Arapça Öğreniyorum, ISBN:978-605-9836-41-8, DDY Yayınları, 2019
 • YASDIMAN DEMİRDÖVEN NECLA, Ayet Ayet Sözlük ilaveli İRABLI KUR’AN ve MEALİ: KUR’AN UFKU, Cilt I ve II, ISBN:978-605-9836-32-6, DDY Yayınları, 2018
 • YASDIMAN DEMİRDÖVEN NECLA, KUR'ÂN TAHLİLİ-8, ISBN:9786056437458, BİRLEŞİK MATBAA, 2016
 • YASDIMAN DEMİRDÖVEN NECLA, Kur an Tahlili 7 Şuarâ Secde sureleri arası surelerin irab sözlük meal ve tefsir açısından analizi, ISBN:978-605-6437-44-1, Birleşik Matbaa, 2015
 • YASDIMAN DEMİRDÖVEN NECLA, Kur an Tahlili 3 Âl i İmran Nisa suresi arası surelerin irab sözlük meal ve Tefsir açısından analizi, ISBN:978-975-9238-09-4, Birleşik Matbaa, 2015
 • YASDIMAN DEMİRDÖVEN NECLA, Kur an Tahlili 1 2 Fâtiha ve Bakara Surelerinin İrab Sözlük Meal ve Tefsir açısından analizi, ISBN:978-605-89160-3-6, Birleşik Matbaa, 2015
 • YASDIMAN DEMİRDÖVEN NECLA, Adım Adım Kur an Dili, ISBN:978-975-92380-0-1, Birleşik Matbaa, 2015
 • YASDIMAN DEMİRDÖVEN NECLA, Kur an Tahlili 4 Araf Hud sureleri arası surelerin irab sözlük meal ve tefsir açısından analizi, ISBN:978-605-8916-01-2, Birleşik Matbaa, 2013
 • YASDIMAN DEMİRDÖVEN NECLA, Kur an Tahlili 6 Meryem Furkan sureleri arası surelerin irab sözlük meal ve tefsir açısından analizi, ISBN:978-605-8916-05-0, Birleşik Matbaa, 2013
 • YASDIMAN DEMİRDÖVEN NECLA, Kur an Sözlüğü c 2 Sure ve Ayet sırasıyla Meryem ve Nas sureleri arası, ISBN:978-605-88160-9-8, Birleşik Matbaa, 2013
 • YASDIMAN DEMİRDÖVEN NECLA, Kur’an – Sünnet – Fıkıh Bağlamında ”KADININ EVLİLİKTEKİ HAKLARI”, NYCemre Yayımcılık, 2013
 • YASDIMAN DEMİRDÖVEN NECLA, Kur an Sözlüğü c 1 Sure ve ayet sırasıyla Fâtiha Kehf sureleri arası, ISBN:978-605-88160-6-7, Birleşik Matbaa, 2011
 • YASDIMAN DEMİRDÖVEN NECLA, Kur an Tahlili 5 Yusuf Kehf sureleri arası surelerin irab sözlük meal ve tefsir açısından analizi, ISBN:978-605-89160-5-0, Birleşik Matbaa, 2011
 • YASDIMAN DEMİRDÖVEN NECLA,Ertürk Zeynep, İlahiyat Önlisans Arapça 2 Yardımcı Ders Kitabı, Ana Konuların Çevirisi ve Alıştırmalarla Cevapların Hazırlanması, ISBN:9944-5781-2-6, Egem Açıköğretim Yayınları, 2011
 • YASDIMAN DEMİRDÖVEN NECLA,Ertürk Zeynep, İlahiyat Önlisans Arapça I Yardımcı Ders Kitabı, Ana Konuların Çevirisi ve Alıştırmalarla Cevapların Hazırlanması ve Tercümesi, ISBN:9944-5728-3-7, Egem Yayınları, 2011
 • YASDIMAN DEMİRDÖVEN NECLA,Ertürk Zeynep, İlahiyat Önlisans Arapça 3 Yardımcı Ders Kitabı, Ana Konuların Çevirisi, Alıştırmaların Tercüme ve Cevapları, ISBN:978-9944578127, Egem Açık Öğretim Yayınları, 2011
 • YASDIMAN DEMİRDÖVEN NECLA,Ertürk Zeynep, İlahiyat Önlisans Arapça 4 Yardımcı Ders Kitabı, Ana Konuların Çevirisi, Alıştırmaların Tercüme ve Cevapları, ISBN:978-9944129985, Egem Açık Öğretim Yayınları, 2011
 • YASDIMAN DEMİRDÖVEN NECLA,Ertürk Zeynep, Ankara Üni İlitam Arapça 4 sınıf Açık Öğretim Yardımcı Kitap, Ana Konuların ve Alıştırmaların Tercümesi ve Soruların Cevaplanması, ISBN:978-605-89160-2-9, Kanyılmaz Matbaası, 2010
 • YASDIMAN DEMİRDÖVEN NECLA,Ertürk Zeynep, Ankara Üni İlitam Arapça 3 sınıf Açık Öğretim Yardımcı Kitap, Ana Konuların ve Alıştırmaların Tercümesi ve Soruların Cevaplanması, ISBN:978-605-89160-0-5, Kanyılmaz Matbaası, 2009
 • YASDIMAN DEMİRDÖVEN NECLA, Kur an dan Seçme Sureler Meşhur surelerin irab sözlük meal ve tefsiri, ISBN:975923806-3, Kanyılmaz Matbaası, 2007
 • Nefs Mertebeleri Kavramlarının Filolojik Yönden Tahlili, FİLİZ AYSEL, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze ilahiyat fakültelerinde Arap dili belagati öğretimi, MEHMET ŞAHİN, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Arap dilinde mezîd fiiller ve Bakara sûresi incelemesi, MEHMET ÜLKAR, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Türkçe'deki Arapça kökenli tenvinli kelimelerin anlam mukayesesi, MÜŞERREF KÜÇÜKTİRYAKİ, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Arap dilinde Hurûfu'l-meâni (Necm suresi örneği), HÜSEYİN DURSUN, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Bakara Sûresi Örneği Çerçevesinde Müfessirlerin Kuran-ı Kerimde Meâni ve Beyan İlimlerindeki Çabaları, Sezer Akdemir, Devam eden
 • Nefis Terbiyesi ile İlgili Kavramların Tahlili, Filiz Aysel, Devam eden
 • Molla Gürânî’nin Gâyetü’l-Emânî Adlı Tefsirinde Belâgat Uygulamaları, Muhammed Eser Altuntaş, Devam eden
 • Emir ve Nehiy Üslupları Çerçevesinde Müfessirlerin Belagat Alanı ile İlgili Çalışmaları, Munevver Işık Günhan, Devam eden
 • Arap Dilinde Hurûfu'l-Meânî -Necm Suresi Örneği, Hüseyin Dursun, Tamamlanmış
 • Teşekkür Belgesi,2006
 • İzmir Özel Cemre Arapça Dil Kursu, Arapça Dil Kursu Kurucu Müdürü, Tam Zamanlı, 1.1.2008 - 1.1.2014
 • DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI, Yurt Dışı (Avustralya) Din Görevlisi, Tam Zamanlı, 1.1.1995 - 1.1.1998
 • DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI, Öğretici, Uzman ve Vaiz, Tam Zamanlı, 1.1.1985 - 1.1.2006

Araştırma Alanları

 • İlahiyat
 • İlahiyat Temel Alanı

Dersler

Menüyü Kapat