Arş. Gör. Muhammed Ferruh Oruç

Pozisyon ve Görev Bilgileri


 • Araştırma Görevlisi

Öğrenim Bilgileri


 • Üniversite Anadolu Üniversitesi-İşletme Fakültesi - İşletme

Akademik Özgeçmiş


 • ORUÇ MUHAMMED FERRUH, DİRİK MEHMET,Hanefîlerde Örf-Maslahat-İstihsan İlişkisi (Serahsî Örneği), Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2020, 7, 1092 1119
 • ORUÇ MUHAMMED FERRUH,M. Âkif Aydın, Osmanlı Aile Hukuku, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 2017, 643 650
 • Kâânî Harezmî'nin (v. 775/1372) Şerhu’l-Muğnî fî usûli’l-fıkh Başlıklı Eserinin Tahkikli Neşri, Yürütücü, BAP, Yürütücü
 • Kâânî Harezmî'nin (v. 775/1372) Şerhu’l-Muğnî fî usûli’l-fıkh Başlıklı Eserinin Tahkikli Neşri, Yürütücü, BAP, Yürütücü
 • Anadolu'dan Cezayir'e İki Mirasın Paylaşımı: "Kur'ân-I Kerim" ve "Arap Dili", Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (44.060,00)
 • AKİD Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi, Editör kurulu üyeliği,
 • Mîzânü’l-Hak: İslami İlimler Dergisi, Yardımcı editör,
 • İSAM V. Uluslararası Tahkik Kursu, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 1.8.2015
 • Ferâiz Semineri, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 6.1.2016
 • Muâmelât Konulu İslam Hukuku Çalıştayı, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 15.7.2017
 • İSAM II. Yaz Araştırma ve Eğitim Destek Programı, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 31.8.2017
 • İSAM V. Uluslararası Tahkik Kursu, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 1.8.2015
 • Ferâiz Semineri, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 6.1.2016
 • Muâmelât Konulu İslam Hukuku Çalıştayı, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 15.7.2017
 • İSAM II. Yaz Araştırma ve Eğitim Destek Programı, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 31.8.2017
 • Yeminli Mali Müşavir Mevlüt Oruç, Büro Çalışanı, Tam Zamanlı, 1.1.2004 - 1.1.2015
 • Yeminli Mali Müşavir Mevlüt Oruç, Büro Çalışanı, Tam Zamanlı, 1.1.2004 - 1.1.2015

Araştırma Alanları

 • İlahiyat Temel Alanı
 • İlahiyat
Menüyü Kapat