Arş. Gör. Hüseyin Ersönmez

Pozisyon ve Görev Bilgileri


  • Araştırma Görevlisi

Öğrenim Bilgileri


  • Doktora İzmir Katip Çelebi Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
  • Üniversite İstanbul Üniversitesi-İlahiyat Fakültesi

Akademik Özgeçmiş


  • ERSÖNMEZ HÜSEYİN,Arap Dilinde Emâlî Geleneği: İbnu’ş-Şecerî’nin el-Emâlî Adlı Eseri Üzerine Bir İnceleme, Mîzânü’l-Hak: İslami İlimler Dergisi, 2020, 357 401
  • ERSÖNMEZ HÜSEYİN,Arap Gramerinin Gelişim Sürecinde Mısır Dil Ekolü-II, Mîzânü’l-Hak: İslami İlimler Dergisi, 2017
  • ERSÖNMEZ HÜSEYİN,Arap Gramerinin Gelişim Sürecinde Mısır Dil Ekolü -I, Mîzânü’l-Hak: İslami İlimler Dergisi, 2016
  • ERSÖNMEZ HÜSEYİN,Ebû Ca’fer en-Nehhâs ve “Kitâbu’t-Tuffâhe fi’n-Nahv” Adlı Eserinde Nahve Dair Farklı Yaklaşımlar, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2016

Dersler

Ders Kodu Ders Adı
Menüyü Kapat