Dr. Öğr. Üyesi Eyup Akşit

Pozisyon ve Görev Bilgileri


 • Arap Dili ve Belegati Anabilim Dalı Başkanı
 • Öğretim Üyesi

Öğrenim Bilgileri


 • Doktora İzmir Katip Çelebi Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
 • Lisansüstü DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ-SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
 • Üniversite Dokuz Eylül Üniversitesi-İlahiyat Fakültesi - İlahiyat

Akademik Özgeçmiş


 • AKŞİT EYUP,Metin Dilbilimsel Bir Analiz: Abdullah B. Revâha’nın Hz. Hamza’nın Şehadetine İlişkin Şiirinde Bağlaşıklık Öğeleri, Balıkesir Üniversitesiİlahiyat Fakültesi Dergisi, 2020, 5, 127 156
 • AKŞİT EYUP,قصيدة ’’كلمات ‘‘ للشاعر التونسي منوّر صمادح - دراسة فنية تحليلية, Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 2018, 113 123
 • AKŞİT EYUP,Kur’an-ı Kerim’in Bazı Ayetlerinde Zamir Gelmesi Gereken Yerde İsmin Getirilmesi ve Bunun Nedenleri, Dokuz Eylül Ünivesitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2018, 43 76
 • AKŞİT EYUP,Arap Dilinde Mâ Edati Ve İşlevleri, Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi (Tudaer), 2017, 41 59
 • AKŞİT EYUP,Arap Dilinde İsm-i Fâilin Tamlanan Olarak Yer Aldığı Lafzî İsim Tamlamaları ve Türkçeye Çevirisi, Mîzânü’l-Hakk: İslami İlimler Dergisi, 2017, 65 85
 • AKŞİT EYUP,MÜNEVVER SIMÂDAH ‘‘KELİMELER’’ BAŞLIKLI ŞİİRİ, Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 2017, 90 94
 • AKŞİT EYUP,Mahmud Derviş’in Şiirinde Evreler-II, MÎZÂNÜ’L-HAK İSLAMİ İLİMLER DERGİSİ, 2017, 13 33
 • AKŞİT EYUP,Mahmud Derviş’in Şiirinde Evreler-I, MÎZÂNÜ’L-HAK İSLAMİ İLİMLER DERGİSİ, 2016, 13 36
 • AKŞİT EYUP,Şiir ve Direniş Yolunda Bir Ömür: Mahmud Derviş, Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi (Tudaer)
 • (2020), (Kur’an-ı Kerim’in Bazı Ayetlerinde Zamir Gelmesi Gereken Yerde İsmin Getirilmesi ve Bunun Nedenleri)
 • (2020), (Metin Dilbilimsel Bir Analiz: Abdullah B. Revâha’nın Hz. Hamza’nın Şehadetine İlişkin Şiirinde Bağlaşıklık Öğeleri)
 • (2020), (Arap Dilinde İsm-i Fâilin Tamlanan Olarak Yer Aldığı Lafzî İsim Tamlamaları ve Türkçeye Çevirisi)
 • (2019), (Kur’an-ı Kerim’in Bazı Ayetlerinde Zamir Gelmesi Gereken Yerde İsmin Getirilmesi ve Bunun Nedenleri)
 • (2019), (Arap Dilinde İsm-i Fâilin Tamlanan Olarak Yer Aldığı Lafzî İsim Tamlamaları ve Türkçeye Çevirisi)
 • 21, (14.07.2019), (Mahmut Derviş Şiirlerinde Dini Semboller)
 • (23.03.2018 00:00), (Mahmud Derviş’in Şiirinde Evreler-I)
 • 1, (22.01.2018 00:00), (Mahmud Derviş’in Şiirinde Evreler-I)
 • YAKINLARI UZAK EDEN İKİ KAVRAM TÜRK KÜLTÜRÜ VE TASAVVUF MAĞRİB KİTAPLIĞI OLUŞTURMA , Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (42.500),31.12.2015
 • Türk-İslam Kültürünün Kuzey Afrika’Ya Açılan Kapısı: Tunus, Yürütücü, BAP, Yürütücü, (29,000.00)
 • MÎZÂNÜ’L-HAK İSLAMİ İLİMLER DERGİS, 2016
 • Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 2016
 • Beyânî Tefsir Metodu -Fâdıl Sâlih es-Sâmerrâî Örneği-, Editör,
 • Kur’xxan’xxda Gramer Hataları Yanılgısı, Editör,
 • Mizanü’xxl-Hak: İslami İlimler Dergisi, Yardımcı editör, 2020-2020
 • Mîzânü’l-Hak: İslami İlimler Dergisi, Yardımcı editör,
 • trafik ve çevre, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 26.10.2001
 • genişleyen avrupa birliği politikaları ve kurumları, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 17.10.2006
 • ingilizce dil yeterlilik, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 23.6.2000
 • MEB arapça materyal geliştirme, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 20.12.2014
 • meb ARAPÇA PROGRAMI, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 21.11.2015
 • yetişkinler eğitimi ve psikolojisi, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 9.11.1998
 • ABDULLAH B. REVAHA'NIN ŞİİRLERİNDE EŞDİZİMLER, ÖMER ÇELEBİ, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • İmam Şâfiî'inin şiirinde inşâî cümleler (İlmü'l-Meânî açısından tahlili), MUHAMMED YILMAZ, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • EBÛ HAYYÂN'IN TEFSİRİNİN İʻRÂBU'L-KUR'ÂN AÇISINDAN TAHLİLİ (FÂTİHA VE BAKARA SÛRELERİ ÖRNEĞİNDE), MAHFUS İLGE, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Gassan Kanafani'nin "Çalıntı Gömlek" öyküsü üzerine metindilbilimsel bir çözümleme., GÜLBAHAR AVCI, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • İbnü's-Serrâc'ın nahivdeki yöntemi, NASRETTİN AKAN, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Kalem Sûresi'nin Bağlaşıklık Ögeleri Açısından Tahlili, FATİH SARI, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • başarı belgesi,2016
 • takdir belgesi,2010
 • teşekkür belgesi,2010
 • takdir belgesi,2010
 • Ebu medyenin günümüz insanına etkisi, televizyon yayını, 31.10.2015
 • ebu medyen günümüz insanına etkisi, cezayir III KANALI, 30.10.2015
 • MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, öğretmen, Tam Zamanlı,- 1.1.2014
 • Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı Başkanlığı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, 1.10.2020
 • Farabi Kurum Koordinatörü, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi,
 • Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi,
 • Çalıştay, Arapça Öğretim Programlarının Yenilenmesi Çalıştayı, Katılımcı, Afyonkarahisar, 2015
 • Sosyal veya Sportif Faaliyet, Turab Expo Türk-Arap İşadamları İkili Görüşme Organizasyonu, Katılımcı, Çeşme-İzmir, 2015

Araştırma Alanları

 • İlahiyat Temel Alanı

Dersler

Menüyü Kapat