Doç. Dr. Hakkı Karaşahin

Pozisyon ve Görev Bilgileri


 • Sosyal Bilimler Enstitü Müdür Yardımcısı
 • Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcısı
 • Din Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
 • Kalite Birim Sorumlusu

Öğrenim Bilgileri


 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Felsefe ve Din Bilimleri
 • Doktora Ankara Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Lisansüstü Erciyes Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Üniversite Erciyes Üniversitesi-İlahiyat Fakültesi - İlahiyat

Akademik Özgeçmiş


 • KARAŞAHİN HAKKI,Osmanlı İmparatorluğunda Ordu, İhtilal ve Din, Mizanü’l-Hak, 2019, 51 70
 • KARAŞAHİN HAKKI,Türkiye’de Askerî İhtilallerin Yapısal Analizi: Dinî, Kültürel Süreklilikler ve Değişimler, Toplum Bilimleri Dergisi, 2019, 27, 316 352
 • KARAŞAHİN HAKKI,KARİZMATİK PEYGAMBERLİK İMAJI ÜZERİNE BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI: HZ. MUHAMMED ÖRNEĞİ, Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 2019, 159 172
 • KARAŞAHİN HAKKI,Din Sosyolojisinde Ziyaret Dindarlığı Şanlıurfa Örneği, EKEV, 2012, 53, 279 294
 • KARAŞAHİN HAKKI,Din Sosyolojisinde Ziyaret Dindarlığı: Şanlıurfa Örneği, EKEV, 2012, 53, 279 294
 • KARAŞAHİN HAKKI,Karizma, Karizmatik Otorite ve Karizmanın Rutinleşmesi Üzerine Bir Meta-Değerlendirme: Osman Hulusi Efendi Tarikatı Örneği, Toplum Bilimleri Dergisi, 2010, 4, 81 98
 • KARAŞAHİN HAKKI,Türkiye'de Sosyal Yapı ve İslam, EKEV, 2010, 44, 1 18
 • KARAŞAHİN HAKKI,Din Sosyolojisinde Dindarlığın Ölçülmesi Problemi Üzerine Bir Araştırma, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2008, 49, 191 200
 • KARAŞAHİN HAKKI,Din Sosyolojisinde Dindarlığın Ölçülmesi Problemi Üzerine Bir Araştırma, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2008, 1, 191 200
 • KARAŞAHİN HAKKI,Türkiye Kırsal Dindarlığı Üzerine Bir Pilot Araştırma Gördes ve Çevre Köyleri Örneği, Dini Araştırmalar, 2007, 10, 105 117
 • KARAŞAHİN HAKKI,Türkiye Kırsal Dindarlığı Üzerine Bir Pilot Araştırma (Gördes ve Çevre Köyleri Örneği), Dini Araştırmalar, 2007, 10, 105 117
 • KARAŞAHİN HAKKI,Karizmatik Bir Otorite Tipi Olarak Peygamberlik,4. Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi,21.12.2019 22.12.2019, Ankara, 29.12.2019
 • Doç.Dr. Ahmet F. Sinanoğlu-Yrd.Doç.Dr. Hakkı Karaşahin,Toplum Kültür ve Dil Üzerine Bir İnceleme,Niğde,03-06 Mayıs , Ankara, Türkiye, 2012
 • KARAŞAHİN HAKKI, Hz. Peygamber ve Gençlik Sorunları, Hz. Peygamberin Bireysel Özellikleri Üzerine Bir Din Sosyolojisi Araştırması: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Örneği, ISBN:978-605-7600-94-3, S:143 156, Palet Yayınları, 2019
 • KARAŞAHİN HAKKI, Hz. Peygamber ve Gençlik Sorunları, Hz. Peygamberin Bireysel Özellikleri Üzerine Bir Din Sosyolojisi Araştırması: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Örneği, ISBN:978-605-7600-94-3, S:143 156, Palet, 2019
 • Araştırma Yöntem ve Teknikleri II, Nitel Araştırmalarda Geçerlik ve Güvenirlik, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, 2014
 • KARAŞAHİN HAKKI, Sosyal Antropoloji, Toplumsal Kimlik, Kişilik ve Cinsiyet, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, 2012
 • KARAŞAHİN HAKKI, Sosyal Antropoloji, Cinsellik ve Evlilik, Atatürk Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi, 2012
 • KARAŞAHİN HAKKI, Sosyal Antropoloji, Aile, Atatürk Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi, 2012
 • KARAŞAHİN HAKKI, Sosyal Antropoloji, Gruplar, Atatürk Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi, 2012
 • KARAŞAHİN HAKKI, Din Sosyolojisi, Gençlik ve Din, ISBN:978-605-4692-00-2, Grafiker, 2012
 • Sosyal Anropoloji, Gruplar, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, 2012
 • Sosyal Antropoloji, Aile, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, 2012
 • Sosyal Anropoloji, Cinsellik ve Evlilik, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, 2012
 • Sosyal Anropoloji, Toplumsal Kimlik Kişilik ve Cinsiyet, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, 2012
 • Din Sosyolojisi El Kitabı, Gençlik ve Din, ISBN:9786054692002, S:237-252, Grafiker, 2012
 • KARAŞAHİN HAKKI, Bir Batı Anadolu Kasabasında Dini Hayat Gördes Örneği, ISBN:978-9944-722-01-8, Birleşik, 2007
 • Bir Batı Anadolu Kasabasında Dini Hayat Gördes Örneği, ISBN:978-9944-722-01-8, Birleşik, 2007
 • (2019), (Din Sosyolojisi El Kitabı)
 • (2019), (Bir Batı Anadolu Kasabasında Dini Hayat Gördes Örneği)
 • Mîzânü’l-Hak: İslami İlimler Dergisi, Yardımcı editör,
 • Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, Editör,
 • Mizanü'l-Hak, Yardımcı editör,
 • Mizanü'l-Hak, Yardımcı editör,
 • Mizanü'l-Hak, Yardımcı editör,
 • Mizanü'l-Hak, Yardımcı editör,
 • Mizanü'l-Hak, Yardımcı editör,
 • Mizanü'l-Hak, Yardımcı editör,
 • Hikmet Yurdu Dergisi, Editör,
 • Hikmet Yurdu Dergisi, Editör,
 • İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yardımcı editör,
 • İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yardımcı editör,
 • İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C.I, S.1, Güz-2010, Yardımcı editör,
 • İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C.I, S.1, Güz-2010, Yardımcı editör,
 • KUR'AN KURSUNA GİDEN KADINLAR ÜZERİNE BİR DİN SOSYOLOJİSİ ARAŞTIRMASI: İZMİR BORNOVA ÖRNEĞİ, FATMA NUR OĞUZ, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Kur'an'da birey, SELÇUK CELEPOĞLU, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Üveysilik tarikatı üzerine sosyolojik bir inceleme: İzmir ili örneği, MELTEM KARANFİL, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Hz. İbrahim'in karizmatik kişiliği üzerine bir din sosyolojisi araştırması, EMİNE HİLAL PALTA, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Görme yetersizliği olan bireyler ve dini başa çıkma, SEVGİ SAVCI BAHÇEKAPILI, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Liselerde çalışan öğretmenlerin dini tutumları üzerine sosyolojik bir araştırma (Malatya örneği), HASAN TOMAN, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış

Araştırma Alanları

 • İlahiyat Temel Alanı

Dersler

Menüyü Kapat