İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

III. Uluslararası Kâtip Çelebi Sempozyumu

İslami İlimler Fakültesi; Kâtip Çelebi’nin Yaşadığı Dönem, Eserleri ve İslam Medeniyeti, İslami İlimler, Kur’an İlimleri, Hadis İlimleri, İslam Felsefesi, İslam Kelamı, İslam Hukuku, İslam Mezhepleri, Dünya Dinleri, Tasavvuf İlimler, İçtimaiyat İlimleri, İlmü’n-Nefs, Dil Bilimleri, İslam Tarihi, İslam Eğitimi, İslam Sanatları, Astronomi, Musiki, Dünya Siyasi Tarihi, Dünya Coğrafyası alanlarındaki katkıları hakkında 6-7 Ekim 2021 tarihlerinde Uluslararası bir sempozyum düzenleyecektir.

Detaylar için bk: https://katipcelebisempozyumu.ikcu.edu.tr/  

 

İlgili Resimler

Menüyü Kapat