2019-DGS İLE FAKÜLTEMİZE YERLEŞEN ADAYLARIN KESİN KAYIT İŞLEMLERİ

2019-DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile Fakültemizde eğitim görmeye hak kazanan adaylar,  “KAYIT İÇİN GETİRİLMESİ ZORUNLU BELGELERİ” hazırlayarak 09-13 Eylül 2019 tarihlerinde kesin kayıtlarını yaptıracaklardır.

E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit_adresi üzerinden 09-11 Eylül 2019 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.

Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.

Elektronik kayıt yapan adaylar da 13 Eylül 2019 tarihine kadar aşağıda belirtilen belgeleri  teslim etmelidir.

KAYIT İÇİN GETİRİLMESİ ZORUNLU BELGELER

1- 2019 DGS (Dikey Geçiş Sınavı) Sonuç Belgesinin İnternet Çıktısı.  (1 Nüsha)

2- Mezun olduğu Meslek Yüksekokulundan aldığı Meslek Yüksekokulu Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi  (aslı)

3- Adayın mezun olduğu önlisans programına ait Not Döküm Belgesi (Transkript) (aslı veya onaylı sureti) 

4- Adayın mezun olduğu önlisans programına ait ders içerikleri (onaylı)

5- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Aslı görülmek suretiyle fotokopisi alınacaktır.)

KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

a) Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir.Adayların bizzat gelmeleri veya bizzat gelememeleri halinde noterden vekaletname verecekleri kişiler aracılığı ile kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

b) Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez.

d) Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

e) Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

Zorunlu Hazırlık Sınıfı olan Bölümlerin Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Muafiyet Sınavları

Arapça Hazırlık Sınıfı muafiyet sınavı 16 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 10:30'da yapılacaktır.

 

NOT: 2019 yılı Dikey Geçiş Sınavı kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavı vb. başararak mezuniyet hakkı elde eden ön lisans öğrencilerinin bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcına kadar, 2019 DGS'de kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabilmeleri 31/07/2019 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında uygun bulunmuştur.

Başa Dön