DEKANIN MESAJI


                                                        

Sevgili Öğrenciler,

 

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi  (İKÇÜ) İslami İlimler Fakültesi, İslam dininin doğru bir şekilde anlaşılmasına yönelik olarak temel kaynaklar olan Kur'an ve Hadis başta olmak üzere, İslam'ın inanç, ibadet, ahlak, tasavvuf alanlarında araştırmalar yapan bir fakülte olarak eğitim öğretim hayatına devam etmektedir.  İslami İlimler Fakültemiz alanında yetkin akademik ve idari personeli ile aile ortamında yükseköğretimin lisans ve lisansüstü düzeylerde iyi insan yetiştirme gayreti içindedir.  Sürekli iyiyi arayan, gelişmeleri takip eden, eğitim ve meslek hayatına yön veren kadromuz ile öğrenci şehri olan İzmir’de nitelikli eğitim arayan öğrenciler yetiştirme gayreti içindeyiz. Öğrencisini odağa konumlandıran eğitim ilkesiyle fakültemiz, geleceğin ilim insanlarına ev sahipliği yapmaktadır. İslam’ın tarihi, kültürel ve dini niteliklerini en iyi şekilde aktarma gayretini özümsemiş ve hakikatin peşinde olan herkesi ailemizin bir parçası olmaya davet ediyorum.

 

Prof. Dr. Saffet Köse

          Dekan V.